Website banners stashweesh espace fxmme

Stitch ’n Bitch workshops zijn een langzaam intiem proces van zachte gastvrijheid, co-creatie, kennisdeling en gezellig netwerken (socialising) tussen de vrouwen van Espace Fxmme, nieuwe leden, medewerkers en publiek.

Espace fxmme biedt materialen voor borduur- en patchwork aan en leert de deelnemers op één op één niveau borduurtechnieken, terwijl ze met elkaar praten, verhalen delen of kennis uitwisselen over textielkunst.

Soms wordt het publiek gevraagd om bij te dragen aan een specifieke creatie en soms kunnen deelnemers zelf vragen om iets specifieks te maken en hun creatie mee te nemen of later door een andere deelnemer te laten afmaken.

  • ESPACE FXMME – WOMXN SPACE, opgericht kort voor de pandemie, is een platform voor vrouwelijke/non-binaire kunstenaars en creatievelingen om een veiligere ruimte te creëren in een omgeving die voorheen gedomineerd werd door vooral mannen.
  • GETTING SOFTER is een reeks workshops rond verschillende textieltechnieken. Elke donderdag komen we samen in het kader van Espace Fxmme, met als doel een zachtere manier te creëren om mensen te verwelkomen in onze infrastructuur.

EN

Stitch ‘n Bitch workshops are a slow intimate process of soft hospitality, co-creation, knowledge sharing and convivial networking (socialising) between the women of Espace Fxmme, new members, collaborators and audiences.

Espace fxmme offers materials for embroidery and patchwork and is teaching the participants in a one to one level stitching techniques, while chatting, sharing stories or exchanging knowledge on textile art.

Sometimes the audience is asked to contribute to a specific creation and sometimes participants themselves can ask for creating something specific and take their creation with them after, or let it be finished by another participant in later times.

  • ESPACE FXMME – WOMXN SPACE, created shortly before the pandemic, is a time-based space taking place every Thursday within Globe Aroma. It is a platform for female/non-binary artists and creatives to create safer space in an environment previously dominated by a male presence.
  • GETTING SOFTER, is a series of workshops on different textile techniques that took place on the Thursday meetings of Espace Fxmme, aiming to create softer vessels of hospitality for the community of Globe Aroma.

met de steun van Welzijnszorg