AFA Website banners projectpage
ON-PROXIMITY-012
Agenda Journée Olé banner

NL

Wil je graag Brussel, het culturele leven en nieuwe mensen leren kennen? Globe Aroma organiseert gratis (!) elke maand verschillende uitstappen. Met het project ART FOR ALL bezoeken we in groep concerten, dans, theater, film, expo’s en praten we na met een drankje. 

Elke maand organiseren we de Art For All Salon (meestal op de eerste maandag van de maand) waar we alle activiteiten van de maand voorstellen. Tijdens het salon kunt u zich inschrijven voor de gratis activiteiten.

Geïnteresseerd om mee op uitstap te gaan of deel uit te maken van de programmatiegroep? Mail naar artforall@globearoma.be.

____

Art for All heeft als doel om mensen met een achtergrond als nieuwkomer kennis te laten maken met het artistiek aanbod in Brussel. We bezoeken maandelijks verschillende Brusselse kunsthuizen en festivals, over alle kunstdisciplines heen (muziek, theater, beeldende kunst,…).

Een vaste programmatiegroep van ongeveer 15 leden stelt maandelijks een multidisciplinair programma samen van culturele uitstappen naar diverse kunst -en cultuurhuizen. Die activiteiten worden later op de maand (ART FOR ALL SALON) door de programmatiegroep, in acht talen voorgesteld aan alle geïnteresseerde Brusselse nieuwkomers.

Via Art for All zetten we in op culturele uitwisseling en ontmoeting  en maken we een hybride groep geïnteresseerde cultuurliefhebbers wegwijs doorheen het Brusselse kunstenlandschap, het aanbod, de (onuitgesproken) regels en betaal- en reservatiewijze. We creëren op deze manier een subjectieve mapping van de stad.

Geïnteresseerd om mee op uitstap als vrijwilliger te gaan of deel uit te maken van de programmatiegroep? Mail naar artforall@globearoma.be.

Art for All wordt mede gesubsidieerd door de VGC met middelen uit het Stedenfonds.

EN

Interested in getting to know Brussels, its cultural life and new people? Globe Aroma organizes different excursions every month for free (!). With the project ART FOR ALL we visit concerts, dance, theater, film, expositions in group and talk about it with a drink.

Every month we organize the Art For All Salon (usually on the first Monday of the month) where we present all the activities of the month. During the Salon you can register for the free activities.

Interested in going on an outing with us? Mail to artforall@globearoma.be.

____

Art for All aims to introduce people with a newcomer background to the artistic offerings in Brussels. We visit several Brussels art houses and festivals every month, across all art disciplines (music, theater, visual arts,…).

A fixed programming group of about 15 members puts together a monthly multidisciplinary program of cultural excursions to various art and culture houses. These activities are presented later in the month by the programming group during the ART FOR ALL SALON, in eight languages, to all interested newcomers in Brussels.

Via Art for All we focus on cultural exchange and encounters and we guide a hybrid group of interested culture lovers through the Brussels art landscape, the supply, the (unspoken) rules and methods of payment and reservation. In this way we create a subjective mapping of the city.

Interested in to be volunteer or being part of the programming group? Mail to artforall@globearoma.be.

Art for All is partly subsidized by the VGC with funds from the Stedenfonds.