Momenteel organiseren we ongeveer 5 tot 6 activiteiten per maand en bezoeken we verschillende kunsthuizen en festivals in België. Het aanbod is steeds gediversifieerd wat betreft de artistieke discipline, de herkomst, het geslacht en de leeftijd van de kunstenaar(s).

Voor elke activiteit spreken de deelnemers af in Globe Aroma. Ambassadeurs (vrijwilligers uit de maatschappij of uit de ART FOR ALL community) verwelkomen jullie heel graag.

Ambassadeurs begeleiden de activiteit en zorgen voor de groep, het transport, de tickets, de ontmoeting met het kunsthuis, … Globe Aroma bezorgt aan de ambassadeurs een hele boel informatie. Onder andere een enveloppe met de tickets, informatie over de voorstelling, een lijst van deelnemers en, indien nodig, vervoersbewijzen.

De tickets voor de activiteiten zijn gratis voor de deelnemers. We voorzien ook geld voor een drankje na de activiteit om over de ervaring te praten. Dit doen we ook om een band te creëren tussen de deelnemers die elkaar meestal alleen bij de activiteiten zien.

Over Art For All

Art for All heeft als doel om mensen met een achtergrond als nieuwkomer kennis te laten maken met het artistiek aanbod in Brussel. We bezoeken maandelijks verschillende Brusselse kunsthuizen en festivals, over alle kunstdisciplines heen (muziek, theater, beeldende kunst,…).

Art for All wordt mede gesubsidieerd door de VGC met middelen uit het Stedenfonds.