IMG-20230427-WA0016

Samen met partners Fedasil Bordet & Fedasil Schaarbeek, werken we aan een duurzame connectie tussen jongeren en vrijetijdsactoren.

We vertrekken van het project ART FOR ALL – een sinds 15 jaar bestaand project van Globe Aroma waarbij mensen met een nieuwkomers achtergrond een activiteitenprogramma selecteren uit het culturele aanbod in Brussel – en passen het aan de noden van jongeren aan. Dit project stelt jongeren in staat om buiten het opvangcentrum kennis te maken met culturele spelers en om Brussel in kaart te brengen in relatie tot deze cultuur plaatsen.

We richten ons met ART 4 YOU(TH) tot jongeren tussen de 14 en 18 jaar die in het opvangnetwerk verblijven als niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Wekelijks organiseren we culturele activiteiten waar jongeren een culturele plek ontdekken, medewerkers ontmoeten, artiesten en publiek. Achteraf verdiepen we ons in een kunst praktijk zoals beeld, dans, muziek,… De jongeren bepalen de oriëntatie, schaal, ritme en inhoud van dit project.

ART 4 YOU(TH) biedt duurzaamheid via het project ART FOR ALL die deelnemers tussen 16 jaar en 80 jaar samenbrengt. Jongeren die aan ART 4 YOU(TH) deelnemen kunnen daarna doorstromen naar Art For All waar hun ervaringen gedeeld worden door bij de participatiegroep aan te sluiten of ambassadeur te worden (begeleider van de activiteit).

  • Geïnteresseerd om mee aan ART 4 YOU(TH) als MENA te doen of om mee op uitstap als vrijwilliger te gaan? Lees de Open call & mail naar fadia@globearoma.be 

Art For You(th) wordt gesubsidieerd door VGC.