Website banners espace Fxmme - textile workshop new

NL

Het textielproject is de laatste iteratie van het TALK WITH THE WALLS-traject, met als doel veiligere en zachtere vaten van gastvrijheid te creëren voor de gemeenschap van Globe Aroma, maar ook nog een kans om verhalen, expertise en het leven te delen.

Golnesa Rezanezhad, Ramzi Hassan, Samineh Hamdard en Jamileh Ahmadzi kunstenaars en ambachtsvrouwen, experts in weven en Afghaans borduurwerk zullen ESPACE FXMME introduceren de kunst van textiel.

Als je geïnteresseerd bent stuur een email op elli.vassalou@globearoma.be

  • ESPACE FXMME – WOMXN SPACE, opgericht kort voor de pandemie, is een time-based project dat elke donderdag plaatsvindt in Globe Aroma. Het is een platform voor vrouwelijke/non-binaire kunstenaars en creatievelingen om een veiligere ruimte te creëren in een omgeving die voorheen gedomineerd werd door vooral mannen.

EN

The textile project is the last iteration of the TALK WITH THE WALLS trajectory, aiming to create safer and softer vessels of hospitality for the community of Globe Aroma, but also one more opportunity to share stories, expertise and life.

Golnesa Rezanezhad, Ramzi Hassan, Samineh Hamdard and Jamileh Ahmadzi artists and craftswomen, experts in weaving and afghan embroidery will introduce ESPACE FXMME to the art of textile.

If interested send an email at elli.vassalou@globearoma.be

  • ESPACE FXMME – WOMXN SPACE, created shortly before the pandemic, is a time-based space taking place every Thursday within Globe Aroma. It is a platform for female/non-binary artists and creatives to create safer space in an environment previously dominated by a male presence.