Als organisatie actief op het snijvlak van kunst, migratie en welzijn, onderschrijft en promoot Globe Aroma de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De waarden van menselijke waardigheid en gelijkheid worden gerespecteerd door alle werknemers en leden van Globe Aroma.


Artiesten die gebruik wensen te maken van de ruimtes in Globe Aroma dienen de volgende gebruikershandleiding te kennen en te ondertekenen. Een artiest is ook verantwoordelijk voor het gedrag en de handelingen van gasten die hij/zij uitnodigt. Ook de genodigden dienen dus op de hoogte te zijn van dit gebruikershandboek, de regels en voorschriften.

Naast een algemeen overzicht zijn er ook een aantal specifieke richtlijnen of regels per ruimte.

De gebruikershandleiding (= USER’S MANUAL) is een werk in uitvoering. Het zal steeds worden verbeterd en aangepast naarmate we het gebruiken, uw opmerkingen en bedenkingen zijn altijd welkom voor de verdere ontwikkeling ervan.