R55A8483
IMG20221104121753

English below

Vandaag begint onze nieuwe open oproep om op 1 februari onze artistieke werkplek open te stellen voor kunstenaars uit onze gemeenschap.

Open Oproep: Januari 2023

Om de drie maanden lanceren we een oproep voor kunstenaars uit onze gemeenschap die open staat voor alle disciplines. Het gaat om het gebruik van de repetitielokaal en de atelierruimte op de eerste verdieping waar iedereen in zijn eigen ruimte en in autonomie kan creëren.

Om de ruimte te organiseren en iedereen een kans te geven om te creëren, willen we graag dat je ons informatie stuurt via deze link.

 • Repetitielokaal:

Zoals jullie al weten, zijn we volop bezig met het verbouwen van onze repetitiezaal.

Om deze ‘stille’ periode te overbruggen hebben we besloten om onze vergaderzaal om te vormen tot een tijdelijke repetitieplek. Als je akoestisch (of met koptelefoon) wil komen repeteren, kan je via de link hieronder je aanvraag indienen. Je kan ook een afspraak maken met mij om dat samen te doen hier op globe aroma als je dat liever hebt.

Hou er wel rekening mee dat er een aantal beperkingen zijn.
De vergaderzaal is veel kleiner (dans is dus helaas niet mogelik) en de zaal grenst aan de computerruimte, keuken en de coworkingspace:

o   Er kan dus enkel akoestisch gerepeteerd worden (om het volume te beperken), er worden wel koptelefoons voorzien als je dat graag hebt.

o   Er kan helaas geen drum opgesteld worden.

o   Omgekeerd kan het ook zijn dat je andere geluiden hoort die voortvloeien uit activiteiten (koken, workshops, vergaderingen,…) in die andere ruimtes tijdens je repetitiemoment.

o   Er zullen minder tijdssloten beschikbaar zijn en deze kunnen van week tot week veranderen in functie van het gebruik van de andere ruimtes. Het is een beetje een experiment en we hopen dat iedereen zich flexibel opstelt.

De deadline voor het sturen van deze informatie is 13 februari 2023.

Overzicht van de agenda:
13/2: Laatste dag voor inschrijving
15/2: Assemblée Atelier
19/2 – 28/2: Opruimweek
1 maart: start van de ruimtes

 • Als je meer informatie wilt of als je op zoek bent naar een ruimte om te creëren, neem dan contact met ons op!
  Via e-mail: atelier@globearoma.be
  Via sms of Whatsapp: Brecht: 0484 823 484

EN

Today begins our new open call for artists in our community so that February 1st our artistic spaces will once again be open to artists in our community.

Open Call: Januari 2023

Every 3 months we launch a call for artists from our community and open to all disciplines. It concerns the rehearsal space and the artistic workspace on the first floor where everyone can create in their own space and independently.

We have just launched our new open call for artists. To organize the space and give everyone a chance to create, we would like you to send us some information via this link.

 • Rehearsal space: As you already know, we are in the midst of remodeling our rehearsal hall.To bridge this “quiet” period, we have decided to turn our meeting room into a temporary rehearsal space. If you would like to come and rehearse acoustically (or with headphones), you can submit your request via the link below. You can also make an appointment with me to do that together here on globe aroma if you prefer.

  Just keep in mind that there are some limitations.
  The meeting room is much smaller (so dancing is unfortunately not possible) and the room is adjacent to the computer room, kitchen and coworking space:

  o So there can only be rehearsed acoustically (to limit volume), headphones will be provided if you like.

  o Unfortunately, no drums can be set up.

  o Conversely, you may also hear other sounds resulting from activities (cooking, workshops, meetings,…) in those other rooms during your rehearsal time.

  o There will be fewer time slots available and these may change from week to week depending on the use of the other rooms. It is a bit of an experiment and we hope everyone will be flexible.

The deadline for sending this information is Feb. 13, 2023.

Agenda overview:
13/2: Last day for registration
15/2: Atelier assemblée
19/2 – 28/2: cleaning week
March 1: start cyclus

 • If you want to have more information or if you are looking for a space to create, contact us!
  Via mail: atelier@globearoma.be
  Via sms or Whatsapp: Brecht: 0484 823 484