Gentle Figures | Beautiful Friends

(français ci-dessous, english below)


[NL]

Sinds 2018 komen beeldend kunstenaars die actief zijn in het atelier van Globe Aroma maandelijks samen met een groep studenten Illustratie van LUCA School of Arts Campus Gent. Doel van deze ontmoeting: elkaars portretten tekenen en tegelijkertijd experimenteren met uiteenlopende druk- en tekentechnieken.

De studenten en de kunstenaars zoeken elkaar op in de ateliers van de school en Globe Aroma. Tijdens deze bijeenkomsten leren de deelnemers elkaar al tekenend kennen. Tientallen intrigerende portretten zijn het resultaat van deze ontmoetingen. Onder de titel Gentle Figures | Beautiful Friends verschijnt er in maart een publicatie met de tekeningen. In het S.M.A.K. Beweegt Paviljoen loopt van 8 februari 2020 tot 3 mei 2020 het project Gentle Figures | Beautiful Friends.

In samenwerking met LUCA School of Arts Gent en S.M.A.K.

[FR]

Depuis 2018, les artistes visuels actifs dans le studio de Globe Aroma se réunissent chaque mois avec un groupe d’étudiants en illustration de la LUCA School of Arts Campus Gent. L’objectif de cette rencontre : dessiner le portrait de chacun et en même temps expérimenter différentes techniques d’impression et de dessin.

Les élèves et les artistes se retrouvent dans les studios de l’école et de Globe Aroma. Au cours de ces rencontres, les participants apprennent à se connaître par le dessin. Des dizaines de portraits intrigants sont le résultat de ces rencontres. Sous le titre Gentle Figures | Beautiful Friends, une publication avec les dessins paraîtra en mars. Au S.M.A.K. Beweegt Paviljoen, le projet Gentle Figures | Beautiful Friends se déroule du 8 février 2020 au 3 mai 2020.

En collaboration avec la LUCA School of Arts Gent et le S.M.A.K.

[EN]

Since 2018, visual artists active in Globe Aroma’s studio meet monthly with a group of Illustration students from LUCA School of Arts Campus Ghent. The aim of this meeting: to draw each other’s portraits and at the same time experiment with various printing and drawing techniques.

The students and the artists seek each other out in the studios of the school and Globe Aroma. During these meetings the participants get to know each other while drawing. Dozens of intriguing portraits are the result of these meetings. Under the title Gentle Figures | Beautiful Friends, a publication with the drawings will appear in March. In the S.M.A.K. Beweegt Paviljoen the project Gentle Figures | Beautiful Friends runs from February 8, 2020 to May 3, 2020.

In collaboration with LUCA School of Arts Ghent and S.M.A.K.