wissam afbeelding cover

(english below)


[NL]

Beste kunstenaars, bezoekers en solidair netwerk van Globe Aroma,

Als gevolg van het Coronavirus veranderden we een aantal dingen in onze planning. We deden dit om de gezondheid te waarborgen van iedereen die ons bezoekt of aan onze activiteiten deelneemt. Epidemieën zoals Corona vragen ons om niet alleen te denken aan de mensen die we kennen, maar ook aan degenen die we niet kennen (en vooral aan mensen in slechte gezondheid). Aangezien er nog geen remedie of vaccin is, is het beperken van fysiek contact voorlopig de enige oplossing. 

Deze beslissing is genomen uit liefde en zorg, niet uit angst. 

We begrijpen dat dit sommigen onder ons misschien ongerust maakt, maar deze situatie kan ook leiden tot meer solidariteit. Afzondering hoeft daarom geen sociaal isolement te betekenen. Laten we een aantal eenvoudige regels respecteren en tegelijkertijd alternatieve manieren vinden om samen te zijn (zie verder in deze brief hoe we dat zullen proberen doen). 

Al onze activiteiten vanaf zaterdag (14/03) werden geannuleerd of uitgesteld. We evalueren wekelijks de evolutie van deze Corona-uitbraak. Recente informatie van de Belgische overheid vind je hier: https://www.info-coronavirus.be/

Onze werkruimte zal vanaf september 2020 terug toegankelijk zijn voor kunstenaars, zolang we het gevoel hebben dat we een veilige ruimte kunnen bieden. Hou rekening met enkele hygiënische maatregelen wanneer je Globe Aroma bezoekt:  

 • Was je handen met zeep, als je net arriveert in Globe Aroma.
 • Probeer geen handen, knuffels of kussen te geven.
 • Draag binnen in onze ruimte zoveel mogelijk een mondmasker. (Als je er zelf geen hebt: vraag gerust! Wij hebben er genoeg.)
 • Houd telkens 1,5 afstand tussen jezelf en andere mensen.
 • Als je desinfectiemiddel nodig hebt, vraag het dan aan het onthaal.
 • Gebruik papieren doekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg.
 • Knuffel niet en geef geen kussen. Hoewel het één van de moeilijkste dingen is om niet te doen, laat ons proberen een manier te vinden om onze vriendschap op een andere manier uit te drukken.
 • Houd minstens 1m afstand tussen jezelf en andere personen.
 • Als je moet hoesten of niezen, probeer het dan in je elleboog te doen.
 • Als je je ziek voelt, vooral als je koorts hebt, blijf dan alsjeblieft in bed
 • Als je voelt dat je situatie verslechtert, contacteer dan een dokter of het ziekenhuis, zij zullen je vertellen wat je moet doen. Laat ons weten als we kunnen helpen.
 • Als je geen toegang hebt tot gezondheidszorg, laat het ons dan weten. Niemand moet alleen of geïsoleerd zijn. We zullen proberen je verder te helpen. (Het is allemaal nieuw voor ons, dus we reageren op een experimentele manier.) 

SOLIDAIR SAMENZIJN 

We wilden tijdens de quarantaine graag een antidotum tegen eenzaamheid & isolement organiseren. Dit kunnen we doen via massale videochats of door elkaar te bellen, elkaar brieven te sturen. We houden je op de hoogte van onze acties de volgende week. 

Wil je weten wat onze solidaire acties zullen zijn, aarzel niet om met ons contact op te nemen via facebook, mail, whatsapp of andere kanalen. 

 • Mail ons via info@globearoma.
 • Bel ons via 0496 10 86 57 (mobiel) of 02 511 21 10.

Virtuele knuffels,

GLOBE AROMA


[EN]

Dearest artists, visitors and solidary network of Globe Aroma,

Due to the Coronavirus, we decided to make some changes in our planning, in order to ensure everybody’s health while visiting Globe Aroma or taking part in our activities.

Epidemics such as corona ask of us to not only think about the ones we know, but also the ones we don’t know (and particularly those in poor health). Since there’s no clear remedy or vaccine yet, limiting physical contact is the only solution. 

We’re trying to approach this Corona outbreak as concerned members of a community. This decision is taken out of love and care, not out of fear.

We understand that this might make some of us sad or worried, but this situation can also lead to more intensive solidarity. Social distancing does not mean social isolation. Let’s respect a set of simple rules and at the same time find alternative ways to cooperate and be together (see further in this letter how we’ll try to do that). 

All activities from Saturday (14/03) onwards were cancelled or postponed. We evaluate the evolutions of this Corona outbreak every week. Recent information provided by the Belgian government can be found here: https://www.info-coronavirus.be/

Our workspace will be accessible from September 2020 onwards as long as we feel we can offer a safe space. Please consider all the measures of hygiene when you are using our common spaces:

 • When you arrive, the first thing to do is to wash your hands with soap
 • Try not to give hands, hugs or kisses.
 • Wear a mouth mask as much as possible inside our space. (If you don’t have one yourself, just ask! We have plenty.)
 • Keep 1.5 distance between yourself and other people.
 • If you’re in need hand sanitizer, ask the colleagues of Globe Aroma.
 • Use paper wipes to blow your nose and throw it away afterwards.
 • Do not hug or give kisses, although it’s one of the hardest things to not do. Let’s try to find a way to express our friendship in a different way.
 • Keep a distance or at least 1 metre between you and the next person.
 • If you need to cough or sneeze, try to do it in your elbow pit.
 • If you feel unwell, particularly if you have a fever, please stay in bed
 • If you feel your situation is getting worse, call your doctor or the hospital, inform them about your situation and they will tell you what to do. 
 • If you do not have access to health care let us know. No one should be alone and isolated. We’ll try to figure something out. (It’s all new to us, so we’re responding in an experimental way.) 

BEING TOGETHER IN SOLIDARITY 

We organised during quarantine an anti-dote to loneliness & self isolation. We did so via massive video chats. 

Do not hesitate to connect with us through facebook, mail, whatsapp or other channels. 

 • Please send a Facebook friend request to Brecht Globe Aroma, Elli Vassalou, Samira Globe Aroma, Heleen Debeuckelaere, An Vandermeulen.
 • Please mail us via info@globearoma.
 • Please call us via 0496 10 86 57 (mobile) or 02 511 21 10.

Virtual hugs,

GLOBE AROMA