Espace Fxmme - Getting Softer_patchwork-19

English below

Espace fxmme, opgericht kort voor de pandemie, is een tijdgebonden ruimte die elke donderdag plaatsvindt in kunsthuis Globe Aroma in Brussel, België. Het is een platform voor vrouwelijke/non-binaire kunstenaars en creatievelingen om een veiligere ruimte te creëren in een omgeving die voorheen werd gedomineerd door een mannelijke aanwezigheid.

Ter gelegenheid van 25 november, een dag voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen, organiseren we een serie Stitch N’Bitch Workshop ter voorbereiding op de demonstratiedag en om onze solidariteit met vrouwen in Iran en overal elders te uiten.

25 november worden we door het Brussels Gewest uitgenodigd in Berlijn (in het kader van de sociaal-culturele en artistieke samenwerking tussen Berlijn en Brussel). Het hoofddoel van deze uitnodiging is het creëren van internationale verbintenissen en een solidariteitsnetwerk voor sociale rechtvaardigheid. Het leek ons een goed idee om een workshop te geven zodat andere organisaties en collega’s ons en onze praktijken kunnen leren kennen. Voor deze workshop willen we organisaties en kunstinitiatieven uitnodigen die op vergelijkbare gebieden werken (mensenrechten, vrouwenrechten, co-creatieplatforms, intersectioneel feminisme), om elkaar op een gezellige manier te ontmoeten, ideeën, vakmanschap en solidariteit uit te wisselen.

Deze workshop wordt georganiseerd als vervolg op het project Getting Softer.

Sinds november 2021 beoefent Espace Fxmme weven, borduren en patchwork als een manier van het delen van vaardigheden, herinneringen en verhalen op verplaatsing. We zijn er trots op hoe het proces van weven en borduren ook een sterk zusterschap onder ons kan creëren en ons het gevoel geeft een gemeenschap te zijn die gastvrij is en anderen uitnodigt om te delen en te leren. Sinds vorig jaar hebben de leden van Espace Fxmme bij verschillende evenementen hun stem laten horen en zijn ze naar verschillende plaatsen in en buiten België gereisd om hun naalden en draden met anderen te delen terwijl ze verhalen uitwisselden en het gevoel van vreugde, samen zijn en solidariteit deelden. In het proces van co-creatie is onze kleine gemeenschap een gebaar van transnationaal feminisme dat een noodzaak is in deze wereld die te maken heeft met massamigratie en globalisering. Onze steken zijn klein maar belangrijk in de strijd tegen het marginaliseren, controleren of negeren van vrouwen en non-binaire mensen.

EN

On Friday November 25, we are invited to Berlin by the Brussels Region (in the framework of social, socio-cultural and artistic collaborations between Berlin and Brussels). The main goal of this invite is to create international alliances and a solidarity network for social justice. We thought it would be a good idea to give a workshop so that possible organisations and colleagues could get to know us and our practices. For this workshop we want to invite organisations and art initiatives that work in similar fields (human rights, womxn rights, co-creation platforms, intersectional feminism), to meet up in a convivial way, exchange ideas, craftwomanship and solidarity.

On the occasion of November 25, a day for the fight against violence against women, we are organizing a series of Stitch n’ Bitch Workshop to prepare for the demonstration day and express our solidarity with women in Iran and everywhere.

This workshop is organized as a follow-up to the Getting Softer project.
Since November 2021, Espace Fxmme has been practicing weaving, embroidery and patchwork as a process of sharing skills, memories and stories of our bodies in diaspora/relocations. We are proud of how the process of weaving and embroidery can also create a strong sisterhood among us and make us feel like a community that can be welcoming and invited to share and learn. Since last year, the members of Espace Fxmme have hosted on several occasions and traveled to various places in and outside Belgium, sharing their needles and threads with others to sew sisterhood while exchanging stories and sharing the feeling of joy, healing together. and solidarity. In the process of co-creation, our small community is a gesture of transnational feminism that is a necessity in this world experiencing mass migration and globalization. Our stings are small but important in the fight against marginalizing, controlling or ignoring women and non-binary bodies.

Met de steun van / with the support of De Nationale Loterij.