R55A6501

Globe Aroma neemt deel aan een cultuurplatform over het thema “ruimte delen” georganiseerd door RAB/BKO en CULTUURRAAD STAD BRUSSEL.

Door de stijgende immobiliënprijzen is het moeilijker om geschikte werkplekken te vinden. De ruimtelijke druk op de stad is torenhoog. Het is de hoogste tijd om met onze artistieke en socio-culturele bril anders te kijken naar ruimte : de openbare ruimte, de semipublieke ruimte (onze eigen instellingen), maar ook de mentale ruimte die we anders en juister kunnen delen.


We besteden deze dag aandacht aan een aantal goede praktijken in Brussel. Veel organisaties die wel over een gebouw beschikken zetten de deuren immers graag open voor anderen. Sommigen doen dat om ecologische redenen, om hun gebouw ook te benutten wanneer er geen eigen activiteiten plaats vinden. Anderen vinden het op menselijk vlak verrijkend om samen te werken met externe organisaties, omdat ze op die manier ook andere publieken bereiken. En wat met de openbare ruimte, meer bepaald in de Noordwijk ? Hoe kan die inclusiever ingericht worden?

  • Wanneer ? Maandag 16 oktober 2023
  • Waar ? Sport- en Cultureel Centrum Noordpool, Antwerpsesteenweg 208, 1000 Brussel
  • Gratis toegang