LE-MAILLOT-TEST-2
20211128-DSC08654

Tijdens Le Maillot – One Size Fits All komt een groep performers met verschillende artistieke praktijken – zoals dans, fotografie, mode, video en atletiek, en allemaal met voetbal als gemeenschappelijke passie – samen om te werken rond het voetbalshirt, en de oneindige culturele en fysieke betekenissen die eraan verbonden zijn.

Vertrekkend van het trekken aan een shirt – waarmee je in een voetbalmatch contact houdt met je tegenstander, en wat typisch gezien wordt als agressief spel – proberen ze deze handeling tot het uiterste te drijven, het agressieve, competitieve karakter ervan te ontkrachten, om tot iets nieuws te komen.

Op die manier krijgen voetbalshirts een nieuwe betekenis. De geschiedenis en de culturele implicaties van elk stuk stof overstijgen de initiële associaties rond dit kledingstuk. Het zijn landen, het zijn clubs, het zijn steden, dorpen, sponsors, oliemaatschappijen, herinneringen en mode; de spelers, hun modellen en leveranciers van haute couture. Maar wie is in staat om deze haute couture te leveren?

Deze productie is ontstaan uit een ontmoeting tussen Ahilan Ratnamohan, Sergio Belo Fanck, Alimu Mahammad, Lia Conceiçao en Issouf Ilboudo. Ze kwamen samen om voetbalstromingen te verkennen, maar wat het meest opviel was een gedeelde interesse in mode of design vanuit totaal verschillende perspectieven. De groep kunstenaars is sindsdien geëvolueerd als gevolg van ieders artistieke en professionele trajecten. Deze productie is nu rond de praktijken van Ahilan Ratnamohan, Boubacar Barry, Issouf Ilboudo, Lia Conceiçao, Lisa Maes, Lucie Anakete, Mahy Nambiar en Oumar Diallo opgebouwd.

Artist & Regisseur : Ahilan Ratnamohan
Assistant: Mahy Nambiar
Sporters en Performers: Ahilan Ratnamohan, Boubacar Barry, Issouf Ilboudo, Lia Conceiçao, Lisa Maes, Lucie Anakete, Mahy Nambiar en Oumar Diallo.
Dramaturgie: Petar Sarjanović
Kostuum dramaturgie: Anne-Catherine Kunz

Co-productie: Kaaitheater
Met de steun van: Kangouroe-BXL

Pers:
ETCETERA: ‘Eenvoud als in-een-gevouwen veelvoud’ (Sébastien Hendrickx)
Pzazz: ‘Van een ontwapenend geweld’ (Lieve Dierckx)

EN

In this project, a group of performers with diverse artistic practices – ranging from dance, photography, fashion, video, athletics, and all sharing football as a common passion – come together to explore the football jersey and its infinite cultural and physical significance. Departing from the simple action of shirt pulling, common in football as a method of maintaining contact with an opponent, not letting an opponent get away, and typically seen as an aggressive act, they attempt to push this action to its limits, debunking its aggressive, competitive quality to arrive at something new.

In doing so the jerseys begin to take on a new significance. The histories and cultural implications of every piece of material transcend the initial association of simply being a football jersey. They are countries, they are clubs, they are cities, villages, sponsors, oil companies, memories and fashion; the performers, their models and providers of haute couture. But who is able to provide haute couture?

This production started through a meeting between Ahilan Ratnamohan, Sergio Belo Fanck, Alimu Mahammad, Lia Conceiçao and Issouf Ilboudo. While they came together to explore football movements, the thing which stood out most was a shared interest in fashion or design from completely different perspectives. Afterwards and due to the life trajectories of each one, the group of performers evolved and this production is built now around the practices of Ahilan Ratnamohan, Boubacar Barry, Issouf Ilboudo, Lia Conceiçao, Lisa Maes, Lucie Anakete, Mahy Nambiar and Oumar Diallo.

Artist and director: Ahilan Ratnamohan
Assistant: Mahy Nambiar
Athletes and Performers: Ahilan Ratnamohan, Boubacar Barry, Issouf Ilboudo, Lia Conceiçao, Lisa Maes, Lucie Anakete, Mahy Nambiar en Oumar Diallo.
Dramaturgie: Petar Sarjanović
Costume-Dramaturgie: Anne-Catherine Kunz

Co-production: Kaaitheater
With the support of: Kangouroe-BXL

Press Reviews:
ETCETERA: ‘Eenvoud als in-een-gevouwen veelvoud’ (Sébastien Hendrickx)
Pzazz: ‘Van een ontwapenend geweld’ (Lieve Dierckx)

Tournee

Beelden

 • WED 16 MARCH 2022 / WOE 16 MAART 2022
  20:30 Monty
 • THU 17 MARCH 2022 / DON 17 MAART 2022
  20:30 Monty

Over

 • Ahilan Ratnamohan

Ahilan Ratnamohan is een performance kunstenaar die cross-disciplinair werk maakt met onconventionele vormen en performers. Hij laat zich inspireren door sport, film en taalkunde. Ahil probeert begin jaren twintig carrière te maken als profvoetballer in Nederland, Duitsland en Zweden. Vanaf 2017 concentreert hij zich op hedendaagse performances, waarbij hij samenwerkt met verschillende gezelschappen in Sydney, het meest intens met Urban Theatre Projects, Branch Nebula en Martin del Amo.
Sinds 2012 is hij gevestigd in Antwerpen, waar hij zijn eigen projecten leidt. Zijn praktijk overspant vele verschillende thema’s en esthetiek. In de laatste 10 jaar heeft zijn werk zich ontwikkeld tot drie trajecten; het choreografisch onderzoek van het voetbal; het leren van talen als performance en zijn samenwerking met het Star Boy Collective. Deze performance groep is organisch gegroeid is uit zijn eerste productie Michael Essien I want to play as you…. Ahil is sinds 2020 lid van de autonome Brusselse kunstenaars collectief, Robin vzw.

Ahilan Ratnamohan is a performance-maker working with non-classically trained performers to create cross-disciplinary pieces. He is inspired above all by sport and language-learning processes. In his early twenties Ahil attempted to make a career as a professional footballer spending time in the Netherlands, Germany and Sweden. He began concentrating on contemporary performance in 2007, collaborating with a range of companies in Sydney, most extensively with Urban Theatre Projects, Branch Nebula and Martin del Amo.
Since 2012 he has been based in Antwerp, where he began to lead his own projects. His work is disparate and straddles many different themes and aesthetics.  In the last 10 years his work has developed into three trajectories; the choreographic investigation of football; language learning as performance and; his collaboration with the Star Boy Collective, the performance troupe which grew organically out of his first production, Michael Essien I want to play as you...  Since 2020 Ahilan is a member of the collectively, autonomous production house Robin vzw.

 • Barry Boubacar 

Barry Boubacar is een basketbalspeler. Toen hem werd voorgesteld om mee te doen aan dit dansproject dat de voetbalbewegingen verkent, aarzelde hij niet om zich aan te sluiten bij ‘Le Maillot – One Size Fits All’, gedreven door een passie voor sport in al zijn vormen.

Barry Boubacar is a basketball player. When he was asked to join this dance project that explores the movements of football, he did not hesitate to join ‘Le Maillot – One Size Fits All’, driven by a passion for sport in all its forms.

 • Issouf Ilboudo

Issouf Ilboudo maakt deel uit van de Globe Aroma gemeenschap als kunstenaar en het was niet meer dan natuurlijk dat hij zich bij het project aansloot en Ahilan Ratnamohan ontmoette. Hij vond het meteen interessant om voetbal en dans te mixen. Voor hem zijn voetbal en dans bijna vergelijkbaar, maar wat hem het meest motiveert is de creativiteit: “Ik leef de creativiteit”.
Issouf Ilboudo is part of the Globe Aroma community as an artist and it was only natural that he joined the project and met Ahilan Ratnamohan. He immediately found it interesting to mix football and dance. For him, football and dance are almost similar, but what motivates him most is the creativity: “I live the creativity”.

 • Lucie Anakete

Toen Lucie Anakete werd gevraagd om deel te nemen aan het project “Le Maillot – One Size Fits All”, vroeg zij zich af waar het allemaal om ging, maar haar passie voor voetbal overtuigde haar om zich voor het project te interesseren en naar een repetitie te komen. Lucie wil uitvinden wat er achter voetbal zit en wat er gecreëerd kan worden zonder bal.
When Lucie Anakete was asked to be part of the ‘Le Maillot – One Size Fits All’ project, she wondered what it was all about, but her passion for football convinced her to take an interest in the project and to come to a rehearsal. Lucie wants to find out what is behind football and what can be created without a ball.

 • Oumar Diallo

Oumar Diallo is een artiest en danser. Hij is geïnteresseerd in bewegingspraktijken en creatie. Oumar heeft onlangs deelgenomen aan een ‘clapping’ project dat ook door voetbal is geïnspireerd. Hij sloot zich aan bij het project ‘Le Maillot – One Size Fits All’ om een andere technische benadering van dans te ontdekken en om zijn persoonlijke praktijk te voeden. 

Oumar Diallo is an artist and dancer. He is interested in movement practices and creation. Oumar recently participated in a ‘clapping’ project also inspired by football. He joined the project ‘Le Maillot – One Size Fits All’ in order to discover another technical approach to dance and to feed his personal practice.

 • Mahy Nambiar 

Mahy Nambiar is een Futsal speler en speelde in Londen bij Kent United. Hij speelde één seizoen in de hoogste divisie. Hij ziet Futsal als een passie, die hij graag doet. Nu hij voor zijn werk in Brussel woont, wil hij blijven spelen.

Mahy Nambiar is a Futsal player and played in London with Kent United. He played one season in the top division. He sees Futsal as a passion, which he loves to do. Now based in Brussels for work, he wants to continue playing.

 • Lisa Maes

Lisa Maes begon op 10-jarige leeftijd met voetballen in een gemengd team. Op 15-jarige leeftijd sloot zij zich aan bij een vrouwenteam omdat zij niet meer in het gemengde team kon spelen. Twee jaar geleden stopte Lisa met voetballen omdat ze het niet kon combineren met haar studie film/documentaire. Het co-creatie project ‘Le Maillot – One Size Fits All’, stelde haar in staat het gevoel en de energie van de sport terug te vinden. De voorstelling in vergelijking met haar jarenlange praktijk is echter zeer fysiek en verkent het bovenlichaam. Zij beschouwt haar deelname aan het project als essentieel voor het evenwicht tussen mannen en vrouwen. Zij wil nu weer gaan spelen, maar minder intensief, omdat voetbal geen stress oplevert en de gelegenheid biedt om buiten te zijn en vrienden te zien. 


Lisa Maes started playing football at the age of 10 in a mixed team. At the age of 15, she joined a women’s team as she could no longer play in the mixed team. Two years ago, Lisa stopped playing football as she could not combine it with her film/documentary studies. The co-creation project ‘Le Maillot – One Size Fits All’, allowed her to regain the feeling and energy of the sport. However, the performance compared to her years of practice is very physical and explores the upper body. She sees her participation in the project as essential for gender balance. She now wants to play again but less intensively as football is stress-free and provides an opportunity to be outside and see friends.