Issouf Ilboudo - Portfolio-64

Issouf Ilboudo (°1982, Burkina Faso) is danser en kostuum-ontwerper. Het maken van ceremoniële maskers en kostuums zit bij Issouf in de familie: hij komt uit een gezin van dansers en handwerkers.

Hij geeft aan zijn kostuums een twist via zijn persoonlijke situatie. Sinds zijn verblijf in België, belichamen de kostuums, maskers en karakters die hij ontwerpt de koers van de bureaucratie: het materiaal dat hij vroeger in zijn werk gebruikte (stro, hout en touw) is vervangen door recup-materiaal en snippers van afwijzings- en deportatie-documenten. De oranje snippers in sommige van zijn werken stellen zo bijvoorbeeld letterlijk de voormalige attesten van immatriculatie voor, de ‘oranje kaart’. Wit verwijst naar de kleur van alle andere administratieve documenten.

De kostuums van Issouf zijn inhoudelijk discreet en vormelijk puur. Ze komen tijdens performances indrukwekkend tot leven (vaak draagt Issouf eigen kostuums in zijn performances). “Maskers zijn om te dragen, niet om aan de muur te hangen.”

In het atelier van Globe Aroma ontwerpt hij nieuwe gedaantes die op hun beurt subtiel en tegelijkertijd krachtig onrecht en ongelijkheid aankaarten.

Deze tekst kwam tot stand tijdens een gesprek tussen Issouf Ilboudo en Timur Zakharchev, 2022.

EN

Issouf Ilboudo (born 1982 in Burkina Faso) is a dancer and costume designer. The making of masks and ceremonial costumes is part of Issouf’s family: he comes from a family of dancers and craftsmen.

He gives a twist to his costumes through his personal situation. Since he has been in Belgium, the costumes, masks and characters he designs embody the journey of bureaucracy: the materials he used in his work (straw, wood and rope) have been replaced by salvaged materials and shreds of refusal and deportation documents. The orange shreds in some of his works, for example, literally represent the old registration certificates, the “orange card”. White is the color of all other administrative documents.

Issouf’s costumes are discreet in content and pure in form. They come impressively to life during performances (Issouf often wears his own costumes during his performances). “The masks are meant to be worn, not hung on the wall.

In Globe Aroma’s studio, he designs new forms that in turn subtly and powerfully address injustice and inequality.

This text was created during a conversation between Issouf Ilboudo and Timur Zakharchev that took place in 2022.

SUMMER OF GLOBE 2021

TRANSFORMATIONS WORKSHOP WITH Naomi Lilith en Issouf Ilboudo

Le Maillot – One Size Fits All