092
Hi5! wijkfeest Papenvest

Hi5! is een laagdrempelig, artistiek festival aan de 5 blokken, in de 5-hoek van Brussel

Hi5!  wil alle bewoners van de Papenvest en de nieuwkomers vanuit Globe Aroma bereiken. Met de gekozen titel hopen we ook de jongeren te prikkelen, die moeilijker te bereiken zijn (zo blijkt uit gesprekken met de organisaties op het terrein).

Tussen de 5 grote sociale woonblokken ligt veel open ruimte,  waar de bewoners weinig gebruik van maken. Door op regelmatige basis een cultureel-en artistiek evenement te organiseren in die publieke ruimte, stimuleren we ontmoeting tussen de bewoners en verkleinen we de drempel naar een artistiek aanbod.

Samen met de bewoners wordt op termijn een plek gecreëerd tussen de 5 blokken, die geïdentificeerd wordt met Hi5!. Een soort Baobab-gevoel in de wijk, zoals in Afrika waar mensen uit een dorp regelmatig samen komen onder de baobab-boom om naar muziek te luisteren, te dansen of naar verhalen te luisteren.

De muziek, dans en poëzie wordt tot bij de bewoners gebracht, het is heel laagdrempelig. De bewoners kunnen zelfs vanuit hun open venster mee genieten. Om dit programma samen te stellen worden zowel artiesten uit Globe Aroma aangesproken, als jongerenorganisaties uit de buurt en bewoners uit de wijk, die hun talent willen tonen.

Samen met de partners worden bewoners zelf opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor een volgende editie van Hi5!: een demonstratie van de jongeren uit de boksclub, de kinderen die muziekles volgen, een plaatselijke hip hop -band, een dansgroep van Bulgaarse vrouwen uit de wijk,…