TALK WITH THE WALLS

De laatste maanden komt Espace Fxmme, een groep van vrouwen en non-binaire mensen, elke donderdag samen in Globe Aroma. Het project TALK WITH THE WALLS, is ontwikkeld als een reflectie, ontwerpoefening en actie over hoe de ruimte het beste onze waarden weerspiegelt (intersectionaliteit, solidariteit, participatie, creativiteit, inclusie, zorg). Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die onze (semi-)openbare infrastructuur binnenwandelt, zich niet overmeesterd voelt door “het lawaai” dat hen verhindert te creëren of gewoon aanwezig te zijn? 

Het project wil een nieuw platform creëren voor vrouwelijke/niet-binaire kunstenaars en creatieven op een plek die gedomineerd wordt door mannelijke aanwezigheid. Het werd gelanceerd met een ontwerp workshop (hoofdstuk 1) waarin deelnemers bespraken, projecteerden en ontwierpen wat een veilige ruimte is/kan zijn. Het resulteerde in een modulaire en verplaatsbare wand/meubel die zich vermenigvuldigde en in aanbouw is door de wxmen en de Decoratelier ambachtslieden (hoofdstuk 2). Hier lag de nadruk op het overstijgen van het denkproces van het definiëren van een veilige ruimte, maar op het aanmoedigen, het tot stand brengen van eigendom door de actie van het bouwen. Een volgende stap is het collectief activeren van die mobiele muren, door gebruik te maken van textiel, vormen, tekeningen,…