TVB
BMA

Globe Aroma zoekt een ontwerpteam voor een experimenteel ontwerp- en bouwproces, waarbij we het verbouwen van de infrastructuur zien als een manier om te bouwen aan een gemeenschap.

🎉 Globe Aroma is – samen met Terra Nova en Community Land Trust Brussel – geselecteerd als één van de twaalf ‘broedplekken’ (Coördinatie Brussel). Deze en andere subsidies laten toe een toekomstplan op te maken en een aantal dringende energetische renovaties en programmatorische ingrepen te doen met het oog op de optimalisatie van het ruimtegebruik.

Samen met Team Vlaamse Bouwmeester én de Brusselse Bouwmeester lanceren we een oproep aan geïnteresseerden.
Verstuur je kandidatuur via
👉 https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/oag2305-toekomstplan-globe-aroma-brussel
👉 https://bma.brussels/nl/globe-aroma/

Globe Aroma deelt een achterliggende loods in de Moutstraat met haar vaste partners Terra Nova (Nederlandse taallessen) en The Kitchen (artistiek onderzoek). Daarnaast wordt de ruimte op wisselende momenten gebruikt door een aantal tijdelijke partners. Zo richt Pigment er elke maandag een onthaalpost in voor mensen zonder wettig verblijf.

De verschillende organisaties beogen een intersectorale samenwerking die artistieke en educatieve programma’s én sociaal-juridische begeleiding verenigt in de gedeelde infrastructuur, met onder andere een ontmoetingsruimte, werkruimtes (ateliers voor kunstenaars), een co-studyspace/bibliotheek, een open keuken,…. Doel is het stimuleren van een duurzame, diverse en inclusieve samenleving in het hart van Brussel.

Globe Aroma wenst haar toekomst op lange termijn uit te stippelen in een cocreatief proces. Het ontwerpteam zal deelnemen aan een experimenteel ontwerp- en bouwproces, waarbij het samen verbeelden en verbouwen van de infrastructuur wordt gezien als een manier om te bouwen aan een gemeenschap. Het onderzoeksteam WA (KU Leuven, Dep. Architectuur) ondersteunt Globe Aroma van mei 2023 tot januari 2024 bij het uitwerken van het cocreatief traject. WA zal participatieve methodes ontwikkelen om met Globe Aroma, de zeer hybride gemeenschap van kunstenaars en kunstliefhebbers, geïnteresseerde partnerorganisaties en het ontwerpteam een collectief ontwerp- en bouwproces te bewerkstelligen.

Opdracht

  • Deel 1 betreft het ontwikkelen van een toekomstplan met mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor het maximaal benutten van het potentieel van de site. Er moet worden nagedacht over ruimtegebruik, beheer, capaciteit, circulatiestromen, budgettering, de interactie met de buurt en de stad, de verduurzaming en de technische optimalisatie van het gebouw.
  • Deel 2 betreft de studieopdracht voor de uitvoering van de eerste dringende renovatiewerken.

PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

TIMING

  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 10 augustus 2023, 11 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 23 augustus 2023.
  • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 6 september 2023.
  • Presentatie van de offertes op 15 september 2023.
  • Opmaak toekomstplan (Deel 1) tegen eind januari 2024.

ERELOON

Voor de uitvoering van deel 1 wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 47.000 (incl. btw).

Voor de studieopdracht van de uitvoering van de eerste schijf werken (deel 2) wordt een vergoeding voorzien van 30.000 euro (incl. btw).

VERGOEDING

3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

CONTACT

Meer info bij Annelies Augustyns