268065181_2006643236167145_1057564326745657381_n

Paapa Shango (afkomstig uit Accra, Ghana, woont en werkt in Brussel) focust in zijn oeuvre op het maken van schilderijen. Hij gebruikt hiervoor bijna uitsluitend acrylverf op doek. Het werk van Shango heeft een sterke verbintenis met het Afrikaanse continent. Door het gebruik van symboliek uit verschillende Afrikaanse culturen samen te brengen in één werk creëert hij een nieuwe beeldtaal. Hiermee maakt hij een soort van mélange van de rijke variëteit aan Afrikaanse uitingen in de beeldende kunst. Dit vertaalt zich in zijn werk door fantasierijke beeltenissen met een surrealistisch karakter.

De schilderijen van Shango vallen meteen op wegens hun opvallend kleurenpalet met tribale patronen en expressieve vormen. Hij inspireert zich hiervoor op de fel bedrukte textielen die typerend zijn voor de klederdracht in West-Afrika. Zo verwerkt hij in zijn schilderijen vaak patronen uit de Fulani-stam, maar combineert hij dit met typische voodoo-elementen van de Ewe-stam uit Togo. Daarnaast herkennen we bijvoorbeeld typische zaden die ooit dienst deden als munteenheid in West-Afrika. Ook zijn gebruik van houten elementen staan symbool voor ‘welkom’ in datzelfde gebied.

Naast het implementeren van artistieke stromingen uit het afrikaanse continent, reflecteert Shango in zijn werk ook over het panafrikanisme en de zwarte (Afro-Amerikaanse) burgerrechtenbeweging. In zijn werk “African Heroes” toont hij vier helden die gevochten hebben voor de politieke of religieuze rechten van zwarten in Afrika en Noord-Amerika: Malcolm X, Heile Selassi, Martin Luther King en Kwame Nkrumah. De helden worden overschaduwd door het symbool Gyei-Nyame, wat voor de Ashanti stam “er is niets buiten god” betekent.

Deze tekst kwam tot stand tijdens een gesprek tussen Paapa Shango en Elias Cafmeyer, 2022.

EN

Paapa Shango (originally from Accra, Ghana, lives and works in Brussels) focuses in his work on the realization of paintings. For this purpose he almost exclusively uses acrylic paint on canvas. Shango’s work is strongly linked to the African continent. By bringing together the symbolism of various African cultures in one work, he creates a new visual language. In doing so, he creates a kind of blend of the rich variety of African expressions in the visual arts. This is reflected in his work in the form of whimsical images with a surrealist character.

Shango’s paintings are immediately distinguishable by their striking color palette, tribal motifs and expressive forms. He is inspired by the brightly printed textiles typical of West African costumes. In his paintings, he often takes motifs from the Fulani tribe, but combines them with voodoo elements typical of the Ewe tribe of Togo. We also recognize, for example, the typical seeds that were once used as money in West Africa. The use of wooden elements also symbolizes the “welcome” in this region.

In addition to the implementation of art movements from the African continent, Shango also reflects on Pan-Africanism and the Black (African-American) civil rights movement in his work. In his book “African Heroes,” he presents four heroes who fought for black political or religious rights in Africa and North America: Malcolm X, Heile Selassi, Martin Luther King and Kwame Nkrumah. The heroes are overshadowed by the symbol Gyei-Nyame, which for the Ashanti tribe means “there is nothing but God.”

This text was born from a conversation between Paapa Shango and Elias Cafmeyer, which took place in 2022.