ola.f1676996773

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert een reeks workshops, een lezing en de pop-uptentoonstelling Intersections: Invisible in Architecture. De tweede workshop gaat over de dringende noodzaak om de manieren waarop we aan architectuur doen en erover nadenken te dekoloniseren.

Gemodereerd door Ola Hassanain (in residentie aan de Rijksakademie) vindt de workshop plaats in Globe Aroma, Brussel op 25 april 2023, om 18.30 uur.

  • Herpositionering van de architectuurcultuur vanuit de marge

Met een reeks workshops, een lezing en de pop-uptentoonstelling Intersections: Invisible in Architecture onderzoekt het Vlaams Architectuurinstituut ‘zorg in architectuur’.

Curatoren Hülya Ertas en Luce Beeckmans stellen de centrale vraag: “Wie wordt er in de architectuurproductie gemarginaliseerd en het zwijgen opgelegd ?”

In de reeks Intersections: Invisible in Architecture zoomen we in op de groepen die zich vaak op het snijvlak van klasse, etniciteit en gender bevinden. Ondanks dat ze zijn essentieel voor de architectuurproductie, worden ze vaak gemarginaliseerd of vergeten. We bespreken wat de gevolgen zijn voor de architectuurdiscipline en -praktijk, vanuit een dekoloniale benadering.

De tweede workshop gaat over de dringende noodzaak om de manieren waarop we aan architectuur doen en erover nadenken te dekoloniseren. Gemodereerd door Ola Hassanain (in residentie aan de Rijksakademie).

* Ola Hassanain is architecte, kunstenares en onderzoekster en werkt tussen Soedan en Nederland. Haar meest recente werk verkent het idee van ‘ruimte als discours’, een uitgebreide visie op ruimte die politieke en milieukwesties omvat. Haar werk probeert een ruimtelijke woordenschat te ontwikkelen om breuken ontstaan door ‘politieke gebeurtenissen’ en het streven naar nieuwe ecosystemen vorm te geven. Ola’s ontwikkeling naar een kritische ruimtelijke praktijk is deels gebaseerd op haar postacademische opleiding; een lopende residentie bij de Rijksakademie, een BAK fellowship 2017-2018 en als docent aan onder andere de HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Sandberg Instituut.

Registratie via VAI website.