Traces for the future - Website banners

Woensdag 13 oktober (vanaf 18 uur), vindt plaats onze eerste workshop Traces for the Future (i.s.m. BNA-BBOT), een participatief audioproject.

Over de jaren heen waren er veel kunstenaars actief binnen onze muren met als resultaat zo’n 1000 kunstwerken. Omdat deze werken binnenkort de wijde wereld intrekken, willen we graag eerst nog de verhalen achter de kunstwerken en hun ontstaan vangen en bewaren.

We zijn op zoek naar mensen die mee in dit project willen stappen. Ben je een kunstenaar die zijn of haar verhaal wil doen? Lijkt eens aan de slag gaan met opnames maken en audio monteren je eerder wat? Of denk je: doe mij maar allebei? Iedereen is welkom! Wij zorgen voor een (technische) opleiding en begeleiden je bij elke stap.

* WAT: Ateliers rond audio en storytelling.
* WANNEER: Op woensdagen  vanaf 18 uur:
Oktober: 27/10
November: 10/11, 24/11
December: 8/12, 22/12
* WAAR: Globe Aroma
Contact: an.vandermeulen@globearoma.be and mattias.debacker@kuleuven.be

In collaboration with BNA-BBOT an supported by HERA.

EN

Wednesday, October 13 (starting at 6 pm), takes place our first workshop Traces for the Future (in collaboration with BNA-BBOT), a participatory audio project.

Over the years, many artists have been active within our walls, resulting in some 1,000 works of art. Since these works will soon be going out into the world, we would like to first capture and preserve the stories behind the artworks and their creation.

We are looking for people to step into this project with us. Are you an artist who wants to tell his or her story? Would you like to work with recording and audio editing? Or do you think: do me both? Everyone is welcome! We provide a (technical) training and guide you every step of the way.

* WHAT: Workshops around audio and storytelling.
* WHEN: On Wednesdays from 6pm.
October: 27/10
November: 10/11, 24/11
December: 8/12, 22/12
* WHERE: Globe Aroma
Contact: an.vandermeulen@globearoma.be and mattias.debacker@kuleuven.be

In collaboration with BNA-BBOT an supported by HERA.