SOG facebook days3

~ een dag met kleine performatieve experimenten (dans en theater)

Locatie: Globe Aroma & Beursschouwburg

◠◡◠◡◠ DAGSCHEMA ◠◡◠◡◠
Vanaf 15u ↝ Dansworkshops ‘Le Maillot – One Size Fits All’
17u ↝ Apéro Olé (Art For All)
18-20u ↝ Globe Aroma’s resto door Andy Wanabo
19u ↝ The School of two-sided integration Workshop (Sara Oklobdzija)
20u ↝ Try-outs (Restitution d’un atelier en Theatre of the Oppressed)

DAGPROGRAMMA IN GLOBE AROMA

We beginnen deze dag om 15u met een gratis workshop geleid door de performers van Le Maillot – One Size Fits All. Als je zin hebt om van voetbalbewegingen dans te maken, ben je in deze workshop aan het juiste adres! Deze workshop organiseren we voor groepen verbonden aan asiel-, migratie-, en opvangorganisaties.Neem contact op via amina@globearoma.be als jij graag voor jouw groep een kennismakingsworkshop reserveert.

Om 17u nodigen we de hele community van Art for All, alle Brusselse cultuurwerkers en andere geïnteresseerden uit voor een reflectiemoment Apéro Olé: elke maand neemt een grote groep nieuwkomers via Art For All deel aan verschillende culturele activiteiten van concert, theater tot expo.  

Apéro Olé is het perfecte moment om de georganiseerde activiteiten van dit seizoen te bespreken en herinneringen, indrukken en verwachtingen uit te wisselen. Welke shows, concerten of tentoonstellingen hebben indruk gemaakt of vragen opgeroepen? Samen met cultuurwerkers bekijken we hoe we de programma’s nog meer op maat van onze community kunnen maken.

Tussen 18u tot 20u is het het moment waarop je kan komen genieten van eten dat door koks van onze community wordt klaargemaakt (aan democratische prijzen).

AVONDPROGRAMMA IN BEURSSCHOUWBURG (no reservation needed)

Om 19u organiseren we een workshop over het interpreteren en analyseren van participatieve voorstellingen gemaakt door niet-professionele performers tijdens co-creatie projecten. Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met The School of Two-Sided Integration (Sara Oklobdzija). De workshop zoekt naar inzichten over de artistieke normatieve standaarden die we hanteren en de manier waarop toeschouwers naar deze voorstellingen kunnen kijken. In welke mate spelen onderwijs en geopolitiek een rol in de perceptie van theater? (FREE, EN Spoken)

Vanaf 20u presenteren we het werk (try-out) van twee prille performances die ontwikkeld zijn in de werkplek van Globe Aroma. Sinds maart heeft Globe Aroma twee experimenten gehuisvest: een dansproject en een theaterproject. 

  • Restitution d’un atelier (FREE, Language no problem)De eerste presentatie is het resultaat van een dansworkshop onder leiding van choreograaf Tierema Levy Koama. Er werd een open oproep gelanceerd voor deelnemers om mee te doen aan deze moderne afro-europese dansstijl. Elke vrijdag heeft de groep amateurdansers samen getraind. Tierema Koama, Shilemeza Prins, Dieph-Standle Eliassaint ‘Lele’ en Dalila Lopes tonen in het Beurscafé het eerste resultaat van hun experiment.
  • Theatre of the Oppressed (FREE, EN spoken)Globe Aroma heeft gedurende enkele maanden SYatre collectief (Syrische amateurtheatergroep) en Les Polymorphistes een plek aangeboden in de repetitieruimte om hun werk te ontwikkelen. Ze zijn elke dinsdag samengekomen om een Forum Theater-presentatie te ontwikkelen. Gebaseerd op de methodiek van theatermaker Augusto Boal creëren ze een alternatieve manier om racisme en seksisme te weerstaan in de openbare ruimte.

EN

Location: Globe Aroma & Beursschouwburg

◠◡◡◠ DAILY SCHEDULE ◠◡◠◠◡◠
From 3 pm ↝ Dance workshops “Le Maillot – One Size Fits All
5 pm ↝ Apéro Olé (ART FOR ALL)
6-8 pm ↝ Globe Aroma’s resto by Andy Wanabo
7 pm↝ The school of two-way integration Workshop (Sara Oklobdzija) @ Beursschouwburg
8 pm ↝ Try-outs (Restitution d’un atelier and Theatre of the Oppressed) @ Beursschouwburg

DAY PROGRAM IN GLOBE AROMA

We start this day at 3pm with a free workshop led by the performers of Le Maillot – One Size Fits All. If you feel like turning soccer moves into dance, this workshop is the place to be! This workshop is free, registration is required via amina@globearoma.be (name, first name, phone number or email, title of workshop, date of workshop) or via sms/whatsapp : +32 496 10 86 57. (NL, FR, EN SPOKEN)

At 5pm we invite the whole Art for All community, all Brussels cultural workers and other interested people for a moment of reflection Apéro Olé: every month a large group of newcomers participates via Art For All in various cultural activities from concerts to theater to exhibitions.  

  • Apéro Olé is the perfect moment to discuss the organized activities of this season and exchange memories, impressions and expectations. Which shows, concerts or exhibitions have impressed or raised questions? Together with cultural workers, we look at how we can make the programs even more tailored to our community.

Between 6pm and 8pm is the time when you can come and enjoy food prepared by chefs from our community (at democratic prices).

EVENING PROGRAM IN BEURSSCHOUWBURG (no reservation needed)

At 7pm we organize a workshop on interpreting and analyzing participatory performances made by non-professional performers during co-creation projects. This workshop is organized in collaboration with The School of Two-Sided Integration (Sara Oklobdzija). How far education and geopolitics play a role in the perception of theatre? (FREE, EN Spoken)

Starting at 8pm, we will present the work (try-out) of two fledgling performances developed in Globe Aroma’s workplace. Since March, Globe Aroma has housed two experiments: a dance project and a theater project.

  • Restitution d’un atelier (FREE, Language no problem)The first presentation is the result of a dance workshop led by choreographer Tierema Levy Koama. An open call was launched for participants to participate in this modern afro-European dance style. Every Friday, the group of amateur dancers trained together. Tierema Koama, Shilemeza Prins, Dieph-Standle Eliassaint ‘Lele’ and Dalila Lopes show the first result of their experiment in the Beurscafé.
  • Theatre of the Oppressed (FREE, EN Spoken)For several months, Globe Aroma offered SYatre collective (Syrian amateur theater group) and Les Polymorphistes a place in the rehearsal space to develop their work. They met every Tuesday to develop a Forum Theater presentation. Based on the methodology of theater maker Augusto Boal, they are creating an alternative way to resist racism and sexism in public spaces.