SOG facebook days week 2-

Location: Globe Aroma
Місце знаходження: Глобус Арома 

◠◡◡◠ DAILY SCHEDULE ◠◡◠◠◡◠
3 pm ↝ Felting workshop for children with Salomé Grdzelischvili
3 вечора у майстерні для дітей з Саломею Грдзелішвілі

Welcome to Globe Aroma’s summer festival: Summer of Globe! We invite you to an extra festive edition this year, as we celebrate our 20th anniversary. During the festival we present artists who were active with us this year and the previous 20 years. We will open the doors, move into the (Mout)street and the city and make artistic experiments and new encounters possible.

Ласкаво просимо на літній фестиваль Globe Aroma: Літо глобуса! Запрошуємо Вас на святкове видання цього року, як ми святкуємо наш 20-річний ювілей. Під час фестивалю ми представляємо артистів, які були активними з нами цього року і попередніх 20 років. Ми відкриємо двері, переходимо на вулицю і місто, робимо художні експерименти і нові зустрічі можливими.

Today (6/7-> 3pm), Salomé Grdzelischvili (Georgian artist) will organize a felting workshop for children (ages 6 and up). The workshop will be held in Russian by Salomé and will be translated into Ukrainian (by Ukrainian woman), French and English.

• 15:00 : Майстерня з фетру для дітей із Саломе Грдзелішвілі (від 6 років).  Семінар проходитиме російською мовою та буде перекладений французькою та англійською мовами.  Для участі у  цьому семінарі ми спеціально хочемо задіяти дітей з України (але, звичайно, інші діти також запрошуються).”

For this workshop, we want to specifically launch a call for children from Ukraine (but of course other children are also welcome).

This workshop is free, registration is required via amina@globearoma.be (name, first name, phone number or email, title of workshop, date of workshop) or via sms/whatsapp : +32 496 10 86 57

Для цього семінару ми хочемо спеціально розпочати заклик до дітей з України (але, звичайно, й інших дітей).

Цей семінар безкоштовний, реєстрація потрібна через amina@globearoma.be (ім’я, ім’я, номер телефону або електронна пошта, назва семінару, дата семінару) або через sms/whatsapp : +32 496 10 86 57

After the workshop, you can visit an exhibition or watch a film in our small cinema. Every evening concerts, performances or talks are scheduled and daily between 6pm and 8pm we open Globe Aroma’s resto.

Після семінару можна відвідати виставку або подивитися фільм у нашому маленькому кінотеатрі. Кожного вечора концерти, виступи або розмови заплановані і щодня між 6:00 і 8:00 ми відкриваємо ресто Глобус Арома.