Website banners espace Fxmme - textile workshop new

Sinds oktober werkt Espace Fxmme aan de laatste iteratie van het traject rond verschillende technieken van textielontwerp (Weven, Batik, Borduren en meer), met als doel zachtere vaten van gastvrijheid te creëren voor de gemeenschap van Globe Aroma.

Op 7 oktober geven Ramzi Hassan, Samineh Hamdard en Jamileh Ahmadzi aan Espace Fxmme een inleiding over borduren.

Ramzieh, Samineh en Jamileh zijn drie vrouwen die in Afghanistan zijn geboren. Jamileh is lerares en handwerkster geweest en heeft vele borduurwerken gemaakt in haar thuisland en nu in België. Jamileh en Ramzi hebben veel borduurtechnieken geleerd van hun moeders, andere vrouwen onder hun vrienden en familieleden en ook op school in Afghanistan. Ze borduren stukken voor hun huis, om cadeau te geven aan hun geliefden. Bovendien, in de laatste jaren dat ze in België wonen, hebben ze hun eigen vaardigheden doorgegeven aan geïnteresseerde personen door deel te nemen aan artistieke projecten zoals ‘Wie is er bang voor Fatima Sultan?’.

JOIN US

Het Espace Fxmme platform is geen vaste groep mensen en het staat ALTIJD open voor nieuwe deelnemers in elke stap van de weg, dus aarzel niet om je bij ons aan te sluiten als je je op elk moment identificeert als een vrouw of een niet-binaire persoon.

Neem contact op met elli.vassalou@globearoma.be, 0489378481 (per telefoon, telegram of Whatsapp) of kom langs bij Globe Aroma om ons te ontmoeten en met ons te praten.

  • Espace Fxmme – Womxn Space, opgericht kort voor de pandemie, is een time-based ruimte die elke donderdag plaatsvindt bij Globe Aroma. Het is een platform voor vrouwelijke/ non-binaire kunstenaars en creatieven om een veiliger plek te creëren in een omgeving die voorheen werd gedomineerd door mannelijke aanwezigheid.

EN

From October onwards, Espace Fxmme is going to work on the last iteration of the trajectory based around different techniques of textiles design. (Weaving, Batik, Embroidery and more). Aiming to create softer vessels of hospitality for the community of Globe Aroma. 

On October 7th, Ramzi Hassan, Samineh Hamdard and Jamileh Ahmadzi give Espace Fxmme an introduction. to embroideries.

Ramzieh, Samineh, and Jamileh are three women born in Afghanistan. Jamileh has been a teacher and artisan and has created many pieces of embroideries in her home country and now in Belgium. Jamileh and Ramzi learned many embroidery techniques from their mothers, other women among their friends and relatives and also in school in Afghanistan. They embroider pieces for their homes, to gift to their loved ones. Moreover, in the recent years that they have lived In Belgium, they delivered their own skills to interested individuals by participating in artistic projects such as ‘ Wie is er bang voor Fatima Sultan?”.

JOIN US


Espace Fxmme platform is not a fixed group of people and it is ALWAYS open to new participants in every step of the way, so do not hesitate to join us if you identify as a woman or a non binary person at any moment.

Please contact elli.vassalou@globearoma.be, 0489378481 (by phone, telegram or Whatsapp)or pass by Globe Aroma to meet and talk to us.

  • Espace Fxmme – Womxn Space, created shortlybefore the pandemic, is a time-based space that takes place every Thursday at Globe Aroma. It is a platform for female/non-binary artists and creatives to establish a safer space in an environment previously dominated by male presence. This day only fxmme and non-binary artists are allowed to make use of the space. Exceptionally the rehearsal space and media lab can be booked for fxmme and non-binary led groups and collectives.