Espace Fxmme - Getting Softer_patchwork-15

In het kader van het project ‘Getting Softer‘ oefent Espace Fxmme sinds november 2021 weven, borduren en patchwork maken als een proces van het delen van vaardigheden, herinneringen en verhalen van onze lichamen in diaspora/verhuizingen. We zijn er trots op hoe het proces van weven en borduren ook een sterk zusterschap onder ons kan creëren en ons laat voelen als een gemeenschap die uitnodigend kan zijn en uitgenodigd wordt om te delen en te leren. Sinds vorig jaar zijn de leden van Espace Fxmme bij verschillende gelegenheden als gastheer opgetreden en afgereisd naar verschillende plaatsen in en buiten België, waar ze hun naalden en draden deelden met anderen om zusterschap te naaien terwijl ze verhalen uitwisselden en samen het gevoel van vreugde, genezing en solidariteit beleefden. In het proces van co-creatie is onze kleine gemeenschap van gemengde afkomst een gebaar van transnationale feminisme dat een noodzaak is in deze wereld die massale migratie en globalisering ervaart. Onze steken zijn klein maar belangrijk in de strijd tegen het marginaliseren, controleren of negeren van vrouwen en niet-binaire lichamen.

Deze patchwork workshop is een langzaam en intiem proces van zachte gastvrijheid, co-creatie, kennisdeling en vriendschappelijk netwerken (socialisatie) tussen de vrouwen van Espace Fxmme.

  • Workshop van 16u tot 20u bij Globe Aroma

EN

In the frame of ‘Getting Softer’ project, since November 2021, Espace Fxmme is practicing weaving, embroidery and patchwork making as a process of sharing skills, memories and stories of our bodies in diaspora/moves. We are proud of how the process of weaving and stitching could also create a strong sisterhood among us and let us feel as a community that can be inviting and being invited to share and learn. Since last year, on various occasions,  Espace Fxmme members have hosted and traveled to various places, inside and outside of Belgium, where they share their needles and threads with others to stitch sisterhood while they share stories, and experience the feeling(s) of joy, healing, and solidarity together. In process of co-creations, our small community of mixed origins is a gesture of transnational feminist which is a necessity in this world that experiencing mass migration and globalization. Our stitches are small but important to fight marginalizing, controlling or ignoring women and non-binaries bodies.

This patchwork workshop is a slow and intimate process of gentle hospitality, co-creation, knowledge sharing and friendly networking (socializing) among the Fxmme Space women.

  • Workshop from 4pm till 8pm at Globe Aroma