Artboard 2@4x

Wat is de Braver Spaces Summer School

Braver Spaces Summer School is terug voor een tweede editie!

Braver Spaces Summer School is een samenwerking tussen Braver Spaces Antwerpen en WeDecolonizeVUB. De zomerschool wil ons hegemoniaal idee over kennis, kennisproductie en kennisverspreiding bestrijden. Dit door uit te gaan van de kennis die leeft binnen gemarginaliseerde gemeenschappen. Deze benadering resulteert in een herdefiniƫring van wat kennis is en omarmt de emotionele component van kennis, door verder te gaan dan cognitieve vaardigheden en de binaire categorisering van kunst en academische wereld te overbruggen.

Deze zomerschool geeft je de vaardigheden en knowhow om door het onderwijssysteem te navigeren en een gevoel van erbij horen en eigenwaarde te ontwikkelen. Dit wordt bereikt door de kennis, knowhow, praktijken en overtuigingen binnen raciale gemeenschappen te valoriseren. Je zult vaardigheden verwerven om je eigen positie te gebruiken als input om jezelf te onderwijzen, onderzoek te doen en gesprekken aan te gaan met je reis als waardevol uitgangspunt. Tijdens deze week leer je het belang van je eigen verhalen en het belang van het centraal stellen van de geschiedenissen die uit jouw gemeenschappen komen. Door middel van workshops en waardevolle uitwisselingen met andere deelnemers leer je hoe je gemeenschappen opbouwt en praktijken belichaamt op een manier die je veerkrachtiger maakt in de vaak slopende studie en/of werkdruk die je tegenkomt. Welzijn zal dus een belangrijk aspect van het werk zijn. Specialisten op het gebied van geestelijke gezondheid en belichamingen zullen het mentale gezondheidsaspect van de summer school begeleiden.

De verkenning van alternatieve vormen van kennis heeft het potentieel om niet alleen ons begrip van de wereld te verrijken, maar ook om de machtsdynamiek uit te dagen die van oudsher ten grondslag ligt aan de productie en verspreiding van kennis en onze kijk op de wereld.

Thema van dit jaar: Diaspora en archivering

In de wereld van vandaag zien we een toenemende interesse in het verkennen van alternatieve vormen van kennissystemen, in het bijzonder kennis van gemarginaliseerde gemeenschappen die niet als zodanig worden erkend. Diasporagemeenschappen hebben een belangrijke rol gespeeld in het bestrijden van dit hegemoniale begrip van kennis. Aan de andere kant is archiveren een belangrijk concept in deze context, omdat het de mogelijkheid biedt om het werk van deze gemeenschappen te bewaren en te verspreiden.

Dit is de reden waarom de editie van dit jaar zich richt op de bijdrage van raciale diasporagemeenschappen in Europa die het hegemoniale idee over kennis bestrijden. We gaan in gesprek met facilitators over dit werk en over het belang van het archiveren van deze bijdragen.

De summer school vindt plaats van vrijdag 7 juli tot en met zondag 14 juli in Antwerpen en Globe Aroma in Brussel.

Inschrijvingen voor dit evenement zijn beƫindigd.