AFA NOVEMBER Pictures website13
AFA NOVEMBER Pictures website14

NL

Op 25 november gaat Art For All naar Ghost Writer and the Broken Hand Break (Miet Warlop).

Een falende handrem is een klassiek ingrediënt voor nachtmerries: de controle verliezen, niet meer kunnen stoppen, afstevenen op een crash. Anderzijds kan het ook betekenen: je vrij voelen en zonder remmingen vooruitsnellen. Maar is beweging altijd een beweging voorwaarts? Wie in cirkels beweegt, eindigt bij het begin, en begint bij het einde. In Ghost Writer and the Broken Hand Break draaien drie performers drie kwartier lang rond hun as – een beweging die in Sufi-ceremonies moet leiden tot een staat van religieuze euforie. In Miet Warlops versie wordt het een experiment op de fijne scheidingsslijn tussen controle hebben en verliezen. Het is een mengeling van wervelende dans, voordracht en concert. Hoe kun je een evenwicht vinden tussen zelfbeheersing en devotie? 

We spreken met de groep af aan Globe Aroma om 19u15.

Interesse? Neem contact met Amina: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be

Meer info over vind je hier.

EN

On November 25, Art For All goes to Hshouma (Zainab Fasiki).

A handbrake that fails is a classic ingredient for nightmares: losing control, not being able to stop, heading for a crash. On the other hand, it can also mean a sense of being free and of speeding forward without inhibitions. But is movement always a forward movement? Those who move in circles end at the beginning and begin at the end. In Ghost Writer and the Broken Hand Break, three performers turn around their axis for three quarters of an hour – a movement that in Sufi ceremonies is supposed to lead to a state of religious euphoria. In Miet Warlop’s version, it becomes an experiment on the fine line between having and losing control. It is a mixture of whirling dance, recitation and concert. How can you find a balance between self-control and devotion?

We meet up with the group at Globe Aroma at 7:15pm.

Interested? Contact Amina: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be

You can find more info here.