Globe Aroma wil in het hart van de stad een infrastructuur voor stedelijke integratie en inclusie ontwikkelen, waarbij sectoroverschrijdend wordt gewerkt, maar binnen een gedeelde infrastructuur, om een hybride gemeenschap (met voorrang voor nieuwkomers) te ondersteunen en te werken aan een programma voor “samenleven in verscheidenheid”.

Globe Aroma vertrouwt op de kracht van allianties en bouwt consequent aan duurzame samenwerkingsverbanden. Door projecten op te zetten op basis van bewust en weloverwogen gekozen partnerschappen, slaat Globe Aroma een brug tussen haar gemeenschap en de omgeving. De focus ligt op het creëren van een hybride netwerk waar mensen met een migratieachtergrond, ondersteunende burgers en actoren uit de domeinen migratie, integratie, onderwijs en kunst elkaar op een gemeenschappelijke plaats ontmoeten en ideeën uitwisselen.

In samenwerking met de Vlaamse, Brusselse en internationale sectoren van cultuur, onderwijs en migratie bouwt Globe Aroma daarom aan een denk- en infrastructuurvacuüm waarin een gemeenschap kunst kan creëren, ontdekken en delen met een breed publiek.