OPEN OPROEP* OPEN OPROEP
ARTISTIEKE WERKPLEK – Repetitieruimte

We hebben hulp nodig voor een kleine verhuizing!

Onze repetitieruimte, waar de afgelopen jaren zo veel artiesten zijn geweest, wordt de komende maanden opgeknapt.

Er zijn verschillende werken gepland om optimale omstandigheden te garanderen voor de muzikanten, dansers en uitvoerders die in deze ruimte repeteren en creëren. Dankzij FIX wordt aandacht besteed aan de akoestiek van de zaal en aan de installatie van een houten vloer voor de dansers en performers.

We zoeken mensen om de ruimte op te ruimen en de verschillende instrumenten, machines en kasten te verplaatsen naar andere ruimtes van Globe Aroma.

De verhuizing vindt plaats op 21, 22 en 23/9 (10h – 17h)

Deelname kan voor één dag, een halve dag of meerdere dagen! Wij zorgen voor het vullen van de magen tijdens de lunch.

Wil je graag komen helpen en Globe Aroma leren kennen?

Neem contact op met Brecht de Globe Aroma via e-mail of bericht (brecht@globearoma.be – +32 484 82 34 84).