ola.f1676996773

Met een reeks workshops, een lezing en de pop-uptentoonstelling Intersections: Invisible in Architecture onderzoekt het Vlaams Architectuurinstituut ‘zorg in architectuur’. Curatoren Hülya Ertas en Luce Beeckmans stellen de centrale vraag: “Wie wordt er in de architectuurproductie gemarginaliseerd en het zwijgen opgelegd?” In de reeks Intersections: Invisible in Architecture zoomen we in op de groepen die zich vaak op het snijvlak van klasse, etniciteit en gender bevinden. Ondanks dat ze zijn essentieel voor de architectuurproductie, worden ze vaak gemarginaliseerd of vergeten. We bespreken wat de gevolgen zijn voor de architectuurdiscipline en -praktijk, vanuit een dekoloniale benadering.

De workshops vinden plaats bij Globe Aroma.

Registration via VAI website.