Eind maart verwelkomde Globe Aroma de allereerste ‘UFO visitors program tour’, een samenwerking tussen zes kunstenaarsgerichte organisaties in Brussel en Vlaanderen, bedoeld om ‘internationale professionals kennis te laten maken met ondersteunings- en ontwikkelingsvormen voor (jonge) kunstenaars in Vlaanderen’ en om inter-institutionele uitwisseling aan te moedigen. Het thema van het weekend: infrastructuren van zorg en ondersteuning.

Gedurende twee dagen bezocht de groep verschillende plaatsen zoals Rile*, nadine, Komplot en Globe Aroma.

Meer over de tour door Ezra Babski.

EN

Late March, Globe Aroma welcomed the first-ever UFO visitors program tour, a collaboration between six artist-centered organisations across Brussels and Flanders designed to introduce ‘international professionals to support and development formats for (young) artists in Flanders’ and encourage cross-institutional exchange. The theme of the weekend: infrastructures of care and support.

During two days the group visited several places like Rile*, nadine, Komplot and Globe Aroma.