Website banners Theatre of the Oppressed

Elke dinsdag host Globe Aroma Theatre of the Oppressed voor hun wekelijkse workshop. Theatre of the Oppressed is een project van The Polymorphists en Syatre.

 • Over ‘Theatre of the Oppressed’

Theatre of the Oppressed is een unieke methode van participatief theater om sociale en politieke verandering op gang te brengen.

Deze methode werd in de jaren zestig in Brazilië ontwikkeld door Augusto Boal en wordt nu wereldwijd toegepast.

Doorheen de workshops, en met behulp van theatrale hulpmiddelen, zullen de deelnemers
– zichzelf leren kennen,
– hun lichaam en zijn grenzen ontdekken,
– hun ervaringen te deconstrueren
– en werken samen om scènes te creëren die gedeeld zullen worden in een “Forum Theater”.

De presentatie zal op 29 mei met het publiek worden gedeeld. Op die dag wordt ook het publiek actief (“spect-actors”). Samen zullen zij onze dagelijkse realiteit onderzoeken, debatteren, handelen en proberen te veranderen.

De workshops zullen worden geleid door :
Hakim Trabelsi en Omar Fassi Fehri, beiden acteurs van het theater van de onderdrukten.

 • WIE KAN DEELNEMEN?

  – Ervaart u enige vorm van onderdrukking op grond van uw raciale identiteit?
  – Is het gemakkelijk voor u om in het Engels te communiceren?
  – Iedereen kan acteren, dus je hoeft geen artiest te zijn. Iedereen is welkom om deel te nemen en er is geen verplichting om op het festival op te treden.

 • WANNEER EN WAAR?

  – Kunt u zich ertoe verbinden om van 1 februari tot 30 april 2 uur per week te geven?
  Het is belangrijk voor de samenhang van de groep en voor de kwaliteit van het werk dat de deelnemers (bijna) het hele proces volgen.

 • INFORMATIE EN INSCHRIJVING

  The Polymorphists op +32474781618 of lespolymorphistes@protonmail.com
  Syatre op Baseladdoum@hotmail.com

EN

 • About ‘Theatre of the Oppressed’

Theatre of the Oppressed is a unique method of participatory theater to initiate social and political change. This method was developed in the 1960′ in Brasil by Augusto Boal and now practices all over the world.

Throughout the workshops, and with the use of theatrical tools, we will:
– get to know each other,
– discover our bodies and limitations,
– deconstruct lived experiences
– and work together on the creation of scenes that will be share within the frame of a “Forum-Theater”.

The presentation will be shared with the public on May 29. On that day, the audience becomes active too (“spect-actors”). Together, they will explore, debate, act and try to transform our everyday reality.

The workshops will be led by :
Hakim Trabelsi and Omar Fassi Fehri, both theater of the oppressed actors.

 • WHO CAN PARTICIPATE ?

  – Are you experiencing any kind of oppression due to your racialized identity?
  – Is It easy for you to communicate in English?
  – Everyone can act so no need to be an artist. Everyone is welcome to participate and without obligation to act at the festival.

 • WHEN AND WHERE ?

  Could you commit 2h a week from 1st of February until 30th of April ?
  It is important for the cohesion of the group and for the quality of the work that the participants follow (almost) the whole process.

 • INFORMATION AND REGISTRATION

  Feel free to contact us if you have any questions:
  Les Polymorphistes at +32474781618 or lespolymorphistes@protonmail.com
  Syatre at Baseladdoum@hotmail.com