SUmmer-of-Globe-website-4

NL

We hebben er met ons allen lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover: we’re back en Globe Aroma viert deze zomer en plein public en in open air de kunstenaar! Na een moeilijk covid-jaar waarin we het zonder artistieke events moesten stellen, wordt de summer of Globe een multidisciplinair festival waarbij we focussen op artistieke overdracht: wat willen kunstenaars vertellen en delen na een jaar van stilstand. 

Globe Aroma zwiert tijdens de Summer of Globe de deuren open, trekt letterlijk de (Mout)straat in en maakt nieuwe ontmoetingen, samenwerkingen en experimenten tussen kunstenaars en een publiek mogelijk. Hoe?

  • We nodigen je uit om deel te nemen aan een aantal workshops die afwisselend in Bronks en Globe Aroma georganiseerd worden. 
  • Er is een gevarieerd en gratis avondprogramma waar kunstenaars uit en in en rond het netwerk van Globe Aroma beginnende en gevorderde experimenten op je loslaten. 
  • We brengen Globe Aroma-kunstenaars samen met kunstenaars uit ons brede netwerk. 

I.s.m. Bronks & VGC Staycation

EN

We had to wait for a long time, but finally we’re back! This summer Globe Aroma is celebrating the artist, en plein public and in open air! After a difficult covid year in which we had to survive without artistic events, the Summer of Globe is a multidisciplinary festival in which we focus on artistic transmission: what do artists want to tell, explore and share after a year of standstill. 

During the Summer of Globe, we swing the doors open, literally move into the (Mout)street and enable new encounters, collaborations and experiments between artists and an audience. How?

  • We invite you to participate in a number of workshops that are alternately organized in Bronks and Globe Aroma. 
  • There will be a varied and free evening program where artists from and in and around the Globe Aroma network will unleash beginning and advanced experiments on you. 
  • We bring together Globe Aroma artists with artists from our wide network.

Together with Bronks & VGC Staycation

PICTURES