mom.mon.05.88
jour37

Propositions pour un monument (platform n.02)

Een project van Globe Aroma onder leiding van de broers Frank (architect) en Roel Kerkhofs (beeldend kunstenaar) in samenwerking met nieuwkomers in België en buurtbewoners van een pleintje zonder naam in 1060 Sint-Gillis, Brussel.

8 augustus – 30 september 2011

op het plein (zonder naam), gevormd door de kruising van de wipstraat, de Willem Tellstraat, de Gisbert Combazstraat en de Vorstsesteenweg, 1060 Brussel.

Vanaf 8 augustus zijn we aan de bouw begonnen van een pleinvullende constructie als sokkel voor een denkbeeldig monument. Door een permanente aanwezigheid en werking ter plaatse, zijn we op zoek gegaan naar bijzondere momenten die we twee-wekelijks gebundeld hebben tot een ‘moment monument’. Hierbij was de sokkel steeds de link tussen het plein, de gebruiker en de gebeurtenis.

In het totaal waren er 5 moment monument’s, die steeds net iets belangrijker waren dan de dagelijkse werking ter plekke en die dan ook steeds officieel en feestelijk ingehuldigd werden.

Moment monument n.01,
‘De eerste steenlegging’, zondag 14 augustus om 15u

De aanzet en verankering van de groeiende constructie en de officiële aankondiging van de start van het project.

Moment monument n.02
‘Dotez nous d’un passe’, woensdag 24 augustus om 20u

De gegroeide constructie of sokkel wordt gedeeltelijk ingepakt en wordt drager van de geprojecteerde beelden die de lezing vergezellen van historicus Roel Jacobs. Roel Jacobs spreekt die avond op het plein over het komen en gaan van bepaalde monumenten in de stad Brussel.

Moment monument n.03
‘Turn it upside down’, woensdag 07 september om 13u

Een tweede constructie wordt toegevoegd en zal die dag heel even een gekleurde vlek werpen op het plein. De Ramadan is voorbij. Er wordt samen op het plein gegeten.

Moment monument n.04,
‘L’union et l’utopie’, donderdag 22 september om 16u

Een derde constructie draait mee met de wind en fungeert als een ‘disperceur de son’. Een montage is te horen van mensen die vertellen over de buurt, het plein en de constructie.

Moment monument n.05,
‘Burgerlijke Schemering’, vrijdag 30 september om 19u,

met een doorloop van alle vorige moment monument’s:

  • Turn it upside down (n.03) om 13u:
    De zonnespot wordt in de lucht gehesen.
  • Dépose de la première pierre (n.01) om 15u: De eerste constructie wordt blok per blok afgebroken en als souvenirs uitgedeeld aan de omstaanders en participanten van het project.
  • L’union et l’utopie (n.04) om 16u: De derde constructie wordt ontgrendeld en draait met de wind terwijl de buurt spreekt via luidsprekers.
  • Burgerlijke schemering (n.05) om 19u: De apotheose. Om 19u33 vervangen Bengaals vuur en vulkanen zon en wind.
  • Passé composé (n.02) om 20u: De straatlantaarns springen traag aan net op het moment dat het vuur stilaan uitdooft. Feest op het plein met een mix van genodigden en buurtbewoners.

Ondertussen is alles ter plekke verdwenen. Alle beeldmateriaal (video, foto, geluid alsook de constructie) werd verwerkt om terecht te komen in een residu, een fysiek ding dat aan de herinnering van het project vorm probeert te geven.

Conté Morlaye, nieuwkomer uit Guinea, was tijdens dit project de tekenende reporter. Hij tekende de dagelijkse taferelen van de groeiende constructie en de passage en participatie van diverse mensen en kinderen.

In samenwerking met PTTL zijn een selectie van zijn tekeningen als genummerde losse stencils bij elkaar gebracht in een publicatie. Deze illustraties vormen tevens de aanleiding van een verzameling teksten geannexeerd bij de uitgave.

PROJECT IN BEELD