cover-easter-camp-fb

(english below)


[NL]

PAASKAMP

Drie artiesten – Sergio Belo Fanck, Salomé Grdzelischvili en Barry Ahmad Talib – die actief zijn in Globe Aroma organiseren in de eerste week van de Paasvakantie een Paaskamp. Van 6 april tot 10 april werken ze samen met de kinderen rond een kunstproject, elke artiest vanuit zijn of haar eigen discipline.

Workshop: Baob’Art (7-12 jaar)

Barry Ahmad Talib creëert samen met jou een Baobab boom. Met hout en tapijt ga je aan de slag om samen één van de grootste bomen ter wereld na te maken. Daarnaast zal Barry je ook zelf t-shirts leren bedrukken. 

Workshop: Coloured World (7-12 jaar)

Salomé Grdzelischvili neemt je mee in de wereld van natuurlijke wol. Samen met haar bereiden jullie de wol voor op het vilten en creëer je allerlei accessoires voor op kledij.

Workshop: Dancing Bodies (12-16 jaar)

Belo Franck brengt je in de wereld van verschillende dansen uit Angola, Togo en Benin. Samen leer je hoe je geest en je lichaam beter kunt verbinden door middel van beweging. Door het volgen van de ritmes ontdek je nieuwe bewegingen en uitdrukkingen.

INSCHRIJVING

Elke workshop heeft een limiet van 7 inschrijvingen!

Kinderen van 7 tot en met 12 jaar kunnen zich inschrijven voor de workshop ‘Baob’Art’ of ‘Coloured World’.

Kinderen van 12 tot en met 16 jaar kunnen zich inschrijven voor de workshop ‘Dancing Bodies’

Inschrijvingen kunnen gebeuren via onderstaande link (bij hulp kan gemaild worden naar brecht@globearoma.be):

Voor meer informatie, ga naar onze website of mail naar brecht@globearoma.be

ONTMOET

Barry

barry foto

Barry Ahmed Talib is afkomstig uit Guinee. Hij is beeldend kunstenaar bij Decoratelier en Globe Aroma en werkt samen met Josef Wouters aan kunstprojecten. Hij werkt vooral met hout waaruit hij decoratieve bomen uit maakt. De blaadjes van de bomen zijn gemaakt uit tapijt. Voornamelijk geeft hij de bladeren verschillende kleuren zodat zijn bomen een warm gevoel uitstralen. Daarnaast tekent hij om zich uit te drukken. Alles wat hij doet is natuurlijk. Hij heeft nooit echt leren tekenen maar kunst zit stevig in zijn handen gebakken. Op een t-shirt bewerkte hij zijn tekening van het Klein Kasteeltje, dat is hoe hij tot bij Globe Aroma is gekomen. Hij heeft onder andere ook het logo van het Paaskamp getekent.

Salomé

salome_1

Salomé Grdzelischvili is een kunstenares afkomstig uit Georgië. Daar werkte ze in een school en leerde ze zowel kinderen als volwassenen om tapijten, wandtapijten en andere producten met wol te maken. De rest van haar tijd bracht ze in haar eigen atelier door. Salomé vind het belangrijk om iedereen die deelneemt aan haar workshops zoveel mogelijk te betrekken en te stimuleren: wat vind je zef leuk om te maken, wat inspireert je?

Sergio

IMG_9456

Sergio Belo Fanck begon zijn danscarrière als choreograaf voor verschillende muziekgroepen in zijn geboorteland Angola. Van het maken van videoclips evolueerde zijn werk naar liveperformances voor diezelfde groepen en leerde hij het vak als autodidact. In België zet hij zijn ontwikkeling voort door deel te nemen aan initiatieven als ‘out of the toolbox’ dat georganiseerd werd door Danspunt. Belo Fanck is naast danser ook actief als muzikant en model.


[EN]

EASTERCAMP

Three artists – Sergio Belo Fanck, Salomé Grdzelischvili and Barry Ahmad Talib – who are active in Globe Aroma organize an Easter camp in the first week of the Easter holidays. From 6 April to 10 April, they will work with the children on an art project, each artist from his or her own discipline.

Workshop: Baob’Art (7-12 years)

Barry Ahmad Talib creates a Baobab tree with you. With wood and carpet you will work together to create one of the largest trees in the world. Barry will also teach you how to print t-shirts.

Workshop: Coloured World (7-12 years)

Salomé Grdzelischvili takes you into the world of natural wool. Together with her you prepare the wool for felting and create all kinds of accessories for clothing.

Workshop: Dancing Bodies (12-16 years)

Belo Franck brings you into the world of different dances from Angola, Togo and Benin. Together you will learn how to better connect mind and body through movement. By following the rhythms you will discover new movements and expressions.

REGISTRATION

Each workshop has a limit of 7 registrations!

Children from 7 to 12 years old can register for the workshop ‘Baob’Art’ or ‘Coloured World’.

Children from 12 to 16 years old can register for the workshop ‘Dancing Bodies’.

Subscriptions can be made via the link below (for help, please email brecht@globearoma.be):

For more information, go to our website or mail to brecht@globearoma.be.

MEET

Barry

barry foto

Barry Ahmed Talib is from Guinea. He is a visual artist at Decoratelier and Globe Aroma and works with Josef Wouters on art projects. He mainly works with wood from which he makes decorative trees. The leaves of the trees are made of carpet. He mainly gives the leaves different colours so that his trees radiate a warm feeling. He also draws to express himself. Everything he does is natural. He never really learned to draw but art is firmly in his hands. On a t-shirt he edited his drawing of the Klein Kasteeltje, that’s how he got to Globe Aroma. Among other things, he also drew the logo of the Easter Camp.

Salomé

salome_1

Salomé Grdzelischvili is an artist from Georgia. There she worked in a school and taught both children and adults to make carpets, tapestries and other products with wool. She spent the rest of her time in her own studio. Salomé finds it important to involve and stimulate everyone who participates in her workshops as much as possible: what do you like to make, what inspires you?

Sergio

IMG_9456

Sergio Belo Fanck began his dancing career as a choreographer for various music groups in his native Angola. From making video clips, his work evolved into live performances for the same groups and he learned the trade as an autodidact. In Belgium he continues his development by participating in initiatives such as ‘out of the toolbox’ organized by Danspunt. Besides being a dancer, Belo Fanck is also active as a musician and model.