Opening Ateliers

Globe Aroma beschikt van artistiek werkplekken voor de kunstenaars uit onze gemeenschap om hen de ideale werkomstandigheden aan te bieden. We hebben een open gemeenschappelijke benedenverdieping ruimte, een repetitielokaal, een vergaderruimte en een internetruimte. Op de eerste verdieping zijn er de atelierruimtes voor beeldende, textiel- en digitale kunstenaars.

Donderdag zijn de ruimtes van Globe Aroma exclusief voorbehouden aan vrouwen en non binaire personen.

OPEN OPROEP

Om de drie maanden lanceren we een oproep voor kunstenaars uit onze gemeenschap die openstaat voor open voor alle disciplines. Het gaat om het gebruik van de repetitielokaal, het medialab en de atelierruimte op de eerste verdieping waar iedereen in zijn eigen ruimte en in autonomie kan creëren.
Om de ruimtes te kunnen organiseren en iedereen de kans te geven om te creëren, willen we graag dat je ons wat informatie stuurt. Op basis van deze informatie zullen wij het gebruik van deze ruimten aan geinteresseerd kunstenaars kunnen voorleggen.

Open Call: Januari 2023.

  • Als je meer informatie wilt of als je op zoek bent naar een ruimte om te creëren, neem dan contact met ons op!
    Via e-mail: atelier@globearoma.be
    Via sms of Whatsapp: Brecht: 0484 823 484.

EN

Globe Aroma provides artistic work spaces for the artists with a migration background to offer them the ideal working conditions. We have an open-plan downstairs common work space, a rehearsal room (for dance, music, performance, theater), a meeting room and an internet space. On the second floor there are ateliers spaces for visual, textile and digital artists.

Every Thursday, Globe Aroma will exclusively host Espace Fxmme and female and non-binary artists.

CALL FOR APPLICATIONS

Every 3 months we launch a call for artists from our community and open to all disciplines. It concerns the rehearsal space and the workshop space on the first floor where everyone can create in their own space and independently. In order to organise the space and give everyone the opportunity to create, we would like you to send us some information. Based on this information, we will be able to define the use of these spaces to interested artists.

Open Call: Januari 2023.

  • If you want to have more information or if you are looking for a space to create, contact us!
    Via mail: atelier@globearoma.be
    Via sms or Whatsapp: Brecht: 0484 823 484.