themural-banner

NL

Geïnspireerd door sterke en krachtige figuren uit de vrouwelijke/non-binaire iconografie, symbolen en ornamenten, persoonlijke verhalen van voorouders en vrouwelijke rolmodellen, zullen Mirra en de vrouwen van ESPACE FXMME een compositie ontwerpen van vriendschap tussen vrouwen en feministische waarden die werd tentoongesteld in de inkomhal van Globe Aroma

The Mural maakt deel uit van het project TALK WITH THE WALLS, ontwikkeld door ESPACE FXMME als een reflectie, ontwerpoefening en actie over hoe de ruimte het beste onze waarden weerspiegelt (intersectionaliteit, solidariteit, participatie, creativiteit, inclusie, zorg). Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die onze (semi-)openbare infrastructuur binnenwandelt, zich niet overmeesterd voelt door “het lawaai” dat hen verhindert te creëren of gewoon aanwezig te zijn? 

  • Mirra Markhaëva is een beeldend kunstenaar geboren in 1992 in de kleine republiek genaamd Boerjatië. Haar werk omvat illustratie, grafisch ontwerp, typografie, schilderen en beeldhouwen, maar ze is vooral gepassioneerd door de creatie van muurschilderingen.
  • ESPACE FXMME – WOMXN SPACE, opgericht kort voor de pandemie, is een time-based project dat elke donderdag plaatsvindt in Globe Aroma. Het is een platform voor vrouwelijke/non-binaire kunstenaars en creatievelingen om een veiligere ruimte te creëren in een omgeving die voorheen gedomineerd werd door vooral mannen.
EN
Inspired by strong and powerful figures of female/non-binary iconography, symbols and ornaments, personal stories of ancestors and female role models, Mirra and the women of ESPACE FXMME designed a composition of female friendship and feminist values that will be showcased in the lobby of Globe Aroma.

The Mural is part of the project TALK WITH THE WALLS, developed by ESPACE FXMME as a reflection, design exercise and action on how the space best reflects our values (intersectionality, solidarity, participation, creativity, inclusion, care). How do we ensure each person walking into our (semi-)public infrastructure does not feel overpowered by “the noise” that prevents them from creating or simply be present?

  • Mirra Markhaëva is a visual artist born in 1992 in the little republic named Buryatia. The range of her skills includes illustration, graphic design, lettering, painting, and sculpting but mostly she’s passionate about the creation of murals.
  • ESPACE FXMME – WOMXN SPACE, created shortly before the pandemic, is a time-based space taking place every Thursday within Globe Aroma. It is a platform for female/non-binary artists and creatives to create safer space in an environment previously dominated by a male presence.