Verbouwingen
IMG_1298

[NL]

Het gebouw van Globe Aroma ondergaat momenteel een transformatie. Om ons Open Kunsthuis zo corona-proof mogelijk te maken, maar ook om alle ruimtes de liefde en opfrissing te geven die ze verdienen na jaren hard werk.

Onder het motto ‘verspil nooit een crisis’ zijn de Globe Aroma-medewerkers en -vrijwilligers sinds eind mei hard aan het werk: opruimen, verslepen, kuisen, boren en nog zoveel meer. Bij de terugkeer uit de lockdown merkten we enerzijds dat we heel wat werk voor de boeg hadden als we het huis veilig wilden openstellen voor onze bezoekers, maar anderzijds konden we met frisse ogen na enkele maanden afwezigheid ook vaststellen dat onze hardwerkende ruimtes toe waren aan een beetje zorg en liefde.

De voorbije maanden hebben we opgeruimd en gekuist, de ramen gelapt, de muren een frisse lik verf gegeven, muizen verjaagd en verwarming & ventilatie geïnstalleerd op de tweede verdieping (welkom, winter!). Maar we blijven nog even bezig: zo installeren we een nieuwe keuken, herorganiseren we materiaal om betere toegang mogelijk te maken en denken we aan betere opslagruimte voor het werk van onze kunstenaars (zodat we snel van start kunnen gaan met het project ‘Learning to say goodbye’).

We staan ondertussen zeker niet stil: Art for All vindt langzaam maar zeker de benen terug, samen met choreograaf Ahilan Ratnamohan werken we aan een nieuwe voorstelling en ons residentie-programma in samenwerking met GC De Platoo ging van start met als eerste residenten mode-experten Tony Degli, Salimata Conde en Octavio Alavo.

Ondertussen kijken we uit naar een gefaseerde heropening. In de loop van oktober hopen we de repetitieruimte voor de muzikanten veilig te heropenen. Daarna gaan we samen met kunstenaars, kunstliefhebbers en ons solidair netwerk op zoek naar een nieuwe toekomst voor veel van het achtergebleven werk in onze ateliers, onder de noemer ‘Learning to say goodbye’.

[EN]

The Globe Aroma building is currently undergoing a transformation. To make the open art house as corona-proof as humanly possible, but also to give the common spaces the love and refreshment they deserve after years of hard work for our community.

Under the motto ‘never waste a crisis’ the Globe Aroma staff and volunteers have been working hard since the end of May to tidy up, tow stuff around, clean and so much more. When we returned from the lockdown we noticed on the one hand that we had a lot of work ahead of us if we wanted to open the house safely for our visitors, but on the other hand, with fresh eyes after a few months of absence, we could also see that our hard-working communal areas needed a little care and love.

Over the past few months, we have cleaned and tidied up a lot, scrubbed the kitchen, given the walls a fresh lick of paint, chased away mice, and even installed new heating on the second floor. But we’re still working on it: we’re installing a new kitchen, reorganizing materials to allow better access and thinking of better storage space for our artists’ work (so we can start the project ‘Learning to say goodbye’).

In the meantime, we are certainly not standing still: Art for All is slowly but surely finding its legs again, together with choreographer Ahilan Ratnamohan we are working on a new performance and our residency program in collaboration with GC De Platoo started with our fashion experts Tony Degli, Salimata Conde and Octavio Alavo.

Meanwhile, we are looking forward to a phased reopening. In the course of October we hope to safely reopen the rehearsal room for the musicians. After that, together with artists, art lovers and our network, we will be looking for a new future for many of the work left behind in our studios, under the title ‘Learning to say goodbye‘.