Youssef Moukil (afkomstig uit Casablanca, sinds 2019 actief bij Globe Aroma) maakt driedimensionaal werk uit ijzerdraad. Hij werkt hierbij figuratief naar waarneming waarbij hij ijzerdraad transformeert tot autonome sculpturen. 

Hij startte hiermee toen hij 7 jaar was wanneer hij zijn eigen speelgoed uit ijzerdraad vervaardigde. Nog steeds vandaag gaat Youssef spelenderwijs om met de waarneming uit zijn dagelijkse leven. Wanneer hij iets ziet dat hem fascineert, krijgt hij al snel de drang om hiervan een sculpturale studie te maken. De onderwerpen van zijn fascinatie alluderen naar een symboliek van vrijheid. Zo zien we vogels, vliegtuigen en boten met de mens als centrale spilfiguur.

Youssef werkt momenteel aan een sculpturale installatie die hij in Globe Aroma zelf wil tentoonstellen. Het werk is voor hem site specifiek aangezien dit de plek is waar hij zich echt thuis voelt. Hier kan hij de deur naar de buitenwereld even sluiten en gewoon plezier vinden in het maken van kunstwerken. Zijn sculpturen zijn dan ook een uiting van dit gevoel van vrijheid die hij in Globe Aroma kan ervaren.

EN

Youssef Moukil (originally from Casablanca, active at Globe Aroma since 2019) creates three-dimensional work from iron wire. In doing so, he works figuratively by observation, transforming iron wire into autonomous sculptures. 

He started when he was 7 years old when he made his own toys from iron wire. Even today, Youssef still uses observation from his daily life in a playful way. When he sees something that fascinates him, he soon gets the urge to make a sculptural study of it. The subjects of his fascination allude to a symbolism of freedom. Thus we see birds, planes and boats with man as the central pivotal figure.

Youssef is currently working on a sculptural installation that he plans to exhibit at Globe Aroma itself. The work is site specific for him as this is where he really feels at home. Here he can close the door to the outside world for a while and just find pleasure in creating artworks. His sculptures are therefore an expression of this sense of freedom that he can experience in Globe Aroma.