Sahra ABDIKARIN

Sahra Abdikarin (°2000, Somalia) is een beeldend kunstenares die zich laat inspireren door natuur, kinderboeken en observaties van sociale interacties.

Toen Sahra net in België gearriveerd was en nog naar de middelbare school ging, werd ze door haar sociaal assistent meegenomen op bezoek naar Globe Aroma. Daar ontdekte ze schilderkunst en haar talent om vanuit verbeelding te illustreren.

Haar schilderijen zijn vrolijk en pril, alsook talrijk. In korte tijd heeft ze een omvangrijk oeuvre bij elkaar geschilderd: op die manier verbeeldt ze haar liefde voor de wereld en realiseert haar verlangen om te scheppen.

Door een gehoorstoornis ervaart Sahra soms desoriëntatie in het dagelijkse leven, maar ze vindt stabiliteit in haar werk. Ze transformeert de chaos tot anekdotische beeldverhalen. Bij het maakproces ondervindt ze geen enkele weerstand, nieuwe beelden komen als visioenen die ze fleurig laat samensmelten met het initiële onderwerp. Ze vertrekt van ware belevenissen en voegt er iets buitenaards aan toe. Bizarre dieren kunnen hieruit bijvoorbeeld ontstaan.

Sahra beschouwt haar werkmateriaal als autonoom: verf en water zijn bijna levende oer-elementen met magische proporties die ze telkens wil bewonderen (zelfs als ze bijvoorbeeld verf uit een verfkwast wast).

Het is haar wens om kinderboeken te illustreren. In Globe Aroma ontdekte ze een harmonie door het scheppen van wezens en werelden, en ze hoopt die harmonie naar geïllustreerde kinderboeken te vertalen en zo verschillen tussen mensen te verenigen.

Deze tekst kwam tot stand tijdens een gesprek tussen Sahra Abdikarin en Timur Zakharchev, 2022.