Hasni - Portfolio-04

Toen Hasni de schilderlessen van Bob Ross voor het eerste zag, wist hij dat kunst voor iedereen was. Hij wou altijd al schilderen, maar wist gewoon niet hoe zijn imaginaire landschappen te vertalen naar iets aannemelijk voor zichzelf. Het dure materiaal en de slordigheid van een onervaren schilder ontmoedigde hem om via kunst rust te vinden in een nieuwe land.

Toch hebben de liefelijke lessen van zijn idool hem over de streep getrokken. Zo houdt Hasni zich in het atelier van Globe Aroma op dagelijkse basis bezig met de discipline van het landschapsschilderen. Hasni schildert idyllische omgevingen. Het penseel heeft hem werkplezier leren kennen!

Deze tekst kwam tot stand tijdens een gesprek tussen Hasni en Timur Zakharchev, 2022.

EN

When Hasni first saw Bob Ross’ painting classes, he knew that art was for everyone. He had always wanted to paint, but didn’t know how to translate his imaginary landscapes into something plausible for himself. The expensive materials and carelessness of an inexperienced painter discouraged him from finding peace in a new land through art.

However, the gentle lessons of his idol won him over. Thus, Hasni indulges in the discipline of landscape painting daily in Globe Aroma’s studio. Hasni paints idyllic environments. The brush gave him pleasure to work!

This text was born during a conversation between Hasni and Timur Zakharchev, which took place in 2022.