everybody

Dankzij de steun van Minster Benjamin Dalle krijgen we een mooie stimulans om verder te investeren in onze infrastructuur.

Samen met de organisaties Terra Nova (organiseren lessen Nederlands voor mensen die geen toegang hebben tot het reguliere onderwijssysteem) en Community Land Trust Brussels ontwikkelt Globe Aroma een intersectorale samenwerking die artistieke en educatieve programma’s én sociale huisvesting verenigt in de gedeelde infrastructuur in de Moutstraat, met onder andere een ontmoetingsruimte, werkruimtes en een presentatieplatform.

CIVIC IMAGINATION

Ons doel is de ontwikkeling van een infrastructuur voor stedelijke inclusie en integratie in het hart van de stad. We willen over sectorgrenzen heen, maar binnen een gedeelde infrastructuur, toewerken naar het ondersteunen van een hybride community (waarbij mensen met een achtergrond als nieuwkomer geprioriteerd worden) en werken aan een agenda van ‘samenleven in diversiteit’.

We creëren een knooppunt waar nieuwkomers de kans krijgen om zich thuis te voelen in de stad (verwelkomen), dat tegelijk sterk verbonden is met de buurt en met een breed netwerk van organisaties die hun integratie kunnen ondersteunen met werk- en andere kansen (verbinden).

Wij geloven sterk dat de combinatie van artistieke activiteiten met onderwijs en sociale huisvesting het ontstaan van meer hybride gemeenschappen in het hart van Brussel stimuleert. Met hybride verwijzen we naar gemeenschappen die bestaan uit mensen van verschillende leeftijden, culturele en diasporische achtergronden, mensen met uiteenlopende burgerschapsstatuten. De gemeenschappelijke deler van onze organisaties ligt op de rol van burgerschap: de mogelijkheid van de wettelijke, politieke, sociale en culturele participatie van mensen aan het maatschappelijke leven in een land. We doen dit alle drie met een andere sectorale invalshoek, maar hebben wel dezelfde community voor ogen. Door bovendien sterk verankerd te zitten én samen te werken met onderwijsorganisaties (van RITCS tot Immelda, Mabo en het Atheneum van Brussel) en kunstinstanties (Beursschouwburg, MAD, Kaaitheater, Argos,…) rondom, creëren we gemeenschappen over grenzen heen. Gemeenschappen die hybride zijn en veelvormig in hun gebruik en benadering van de stad.

INVESTERINGEN

Dankzij de subsidie kunnen we enkele noodzakelijke investeringen plannen. De site die de drie organisaties zullen delen, vormt de kern van dit project. 

De crosssectorale site zal verwezenlijkt worden door het individueel en collectief beheer van de infrastructuur (we willen in de nabije toekomst een ruimtecoördinator aanstellen) en participatieve workshops om de broedplek mee vorm te geven.

Lees meer over de broedplekken.