site-event

In Untitled Human Space, een groepstentoonstellinggecureerd door Globe Aroma, worden 6 fotografen met een verschillende achtergrond en referentiekader verenigd. Ze hebben elk hun eigen authentieke blik en interesse voor het menselijke: het gedrag, de aanwezigheid of afwezigheid van hun omgeving. Wanneer maakt de mens zijn omgeving? Of wordt hij er net door gevormd?

De kunstenaars willen de bezoeker met een frisse blik laten kijken naar de foto’s en de verhalen die ze weergeven. Daar verwijst ‘Untitled’ naar. Zo kan je grenzeloos en zonder vooroordelen het werk benaderen. De kunstenaars geven de vrijheid van interpretatie terug aan de toeschouwer.

Met Mouhamadou Ba, Alex Cepile, Mohammed Hammad, Khalil Masood, Maire L’hoir & Nina Vlassova.