SOG facebook banner VERT
Welkom tijdens het zomerfestival van Globe Aroma! We nodigen je dit jaar uit voor een extra feestelijke editie, want we vieren onze 20e verjaardag.
We presenteren kunstenaars die dit jaar én de voorgaande 20 jaren bij ons actief waren. We zwieren de deuren open, trekken de (Mout)straat en de stad in en maken artistieke experimenten en nieuwe ontmoetingen mogelijk.
Je kan overdag een workshop volgen, expo bezoeken of film bekijken in onze kleine cinema. Elke avond staan er concerten, performances of gesprekken op het programma en dagelijks tussen 18u en 20u openen we Globe Aroma’s resto.

◠◡◠◡◠ DAGSCHEMA ◠◡◠◡◠

Vanaf 15u ↝ Workshops
18-20u ↝ Globe Aroma’s resto
20u ↝ Performances, concerten, gesprekken
Vanaf 22u ↝ Feest

◠◡◠◡◠ ᑭᖇOGᖇᗩᗰᗰᗩ ◠◡◠◡◠

Woensdag 29 juni
︶︶︶︶︶︶
↝ Verjaardagsfeest Globe Aroma!
met feestelijk diner door Sadav Malyar, Radio Globe Aroma (i.s.m. BNA-BBOT & Radio Panik), expo Youssef Moukil & Elias Cafmeyer en de kunstwinkel.
Donderdag 30 juni
︶︶︶︶︶︶
↝ Performance (dans en theater)
met dansworkshop door de performers van Le Maillot,  Art for All apéro Olé, The School of two-sided integration, Theatre of the Oppressed & dansperformance door Tierema Koama, Shilemeza Prins, Dieph-Standle Eliassaint ‘Lele’ en Dalila Lopes.
Vrijdag 1 juli
︶︶︶︶︶︶
↝ Oud (instrument), i.s.m. Lagrange Points
met workshop radio maken, workshop oud maken met Haydar Nagm Abbood, concert door Salwa Jaradat met Fawwaz Baker en DJ-Set door Mo Chakhashiro met Hamza Abu Ayyash (Visuals)
Zaterdag 2 juli
︶︶︶︶︶︶
↝ Fashion & anti-fashion
met de opening van Getting Softer (Espace Fxmme), performances van Tony Bland, Weew Collective en DJ Erekle
Woensdag 6 juli
︶︶︶︶︶︶
↝ Kunstpraktijken in conflictgebieden
met viltworkshop voor kinderen door Salomé Grdzelischvili, kennismaking met Hulm theatergroep uit Idlib in Syrië, Thiyazan Alalawy, een graffiti kunstenaar uit Jemen, Dima Nashawi uit Lebanon, Hisham Naddaf, MENA Art Gallery via Syria Untold en Khalid Jarrar, een digitale kunstenaar uit Palestina.
Donderdag 7 juli
︶︶︶︶︶︶
↝ Woorden, taal, een lach

met workshop storytelling door Amanda Gielen en workshop kalligrafie door Masjid en stand-up comedy in Arabisch: Kaoutar Berne, Engels: Délia Tou, Nederlands: Alyce Sevink, Frans: Bénin Imfura, en de stille komedie van Mr. Beige (Barry Cullen) en concert door Kaspy Ndia.

Vrijdag 8 juli
︶︶︶︶︶︶
↝ Een podium voor iedereen
met workshop storytelling door Amanda Gielen, een vrij podium en DJ-set door Didier Owdi.
Zaterdag 9 juli
︶︶︶︶︶︶
↝ Afscheidsritueel
met Gestures of hospitality door Espace Fxmme (Performative cooking), Closing Rituals (ontmoet de artiesten van deze editie van het festival), een concert van Mostafa Taleb en drie dj-set door Sawt, Tamqrant en Kamoun.
  • OVERDAGPROGRAMMA

Je hebt een vrije namiddag? Kom langs! Er zijn workshops, een expo, een permanente minuscule cinema, een collectief weefgetouw, een tekentafel, een zomerbar, een kunstwinkel en rondleidingen door het gebouw en onze werking.

We bieden elke dag een andere workshop aan in onze gezellige zomerschool. Er zijn verschillende workshoptypes:

  1. Laagdrempelige kennismaking met Globe Aroma. Deze workshops organiseren we voor groepen verbonden aan asiel-, migratie-, en opvangorganisaties.Neem contact op via amina@globearoma.be als jij graag voor jouw groep een kennismakingsworkshop reserveert.
  2. Elke dag organiseren we in het dagthema een workshop: van het zelf maken van een oud tot storytelling en een textielworkshop voor kinderen.Alles is gratis, inschrijven verplicht via amina@globearoma.be (naam, voornaam, telefoonnummer of email, titel workshop, datum van de workshop) of via sms/whatsapp : +32 496 10 86 57
  • AVONDPROGRAMMA

Elke avond programmeren we een gevarieerd en gratis avondprogramma: kunstenaars in en rond het netwerk van Globe Aroma laten beginnende en gevorderde experimenten op je los.

We beginnen de avond met een goedgevulde maag: de koks uit ons atelier bieden dagelijks een ander menu aan tegen democratische prijzen!

In samenwerking met: Lagrange Points, MAD, Beursschouwburg, Kaaitheater, BNA-BBOT, de Brede School, Underwear

Beeld: Youssef Moukil

EN

Welcome to Globe Aroma’s summer festival! We invite you to an extra festive edition this year, as we celebrate our 20th anniversary.

We present artists who were active with us this year and the previous 20 years. We will open the doors, move into the (Mout)street and the city and make artistic experiments and new encounters possible.

During the day you can follow a workshop, visit an exhibition or watch a film in our small cinema. Every evening concerts, performances or talks are scheduled and daily between 6pm and 8pm we open Globe Aroma’s resto.

◠◡◠◡◠ DAILY SCHEDULE ◠◡◠◡◠

From 3pm ↝ Workshops
6pm-8pm ↝ Globe Aroma’s resto
8pm ↝ Performances, concerts, talks
From 10pm ↝ Party

◠◡◠◡◠ ᑭᖇOGᖇᗩᗰ ◠◡◠◡◠

Wednesday 29 June
︶︶︶︶︶︶
↝ Birthday Party Globe Aroma!
with celebratory dinner by Sadav Malyar, Radio Globe Aroma (in collaboration with BNA-BBOT & Radio Panik), exhibition Youssef Moukil & Elias Cafmeyer and the artshop (‘kunstwinkel’).
Thursday 30 June
︶︶︶︶︶︶
↝ Performance (dance & theater)
with dance workshop by the performers of Le Maillot, Art for All apéro Olé, The School of Two-Sided Integration, Theatre of the Oppressed & dance performance by Tierema Koama, Shilemeza Prins, Dieph-Standle Eliassaint ‘Lele’ and Dalila Lopes.
Friday 1 July
︶︶︶︶︶︶
↝ Oud (instrument), in collaboration with Lagrange Points
with workshop radio making, workshop oud making with Haydar Nagm Abbood, concert by Salwa Jaradat with Fawwaz Baker and DJ-Set by Mo Chakhashiro with Hamza Abu Ayyash (Visuals)
Saturday 2 July
︶︶︶︶︶︶
↝ Fashion & anti-fashion
with the opening of Getting Softer (Espace Fxmme), table-ronde with Tony Bland, performance by Weew Collective and DJ Erekle
Wednesday 6 July
︶︶︶︶︶︶
↝ Art practices in conflict zones
with felting workshop for children by Salomé Grdzelischvili, introduction to Hulm theater group from Idlib in Syria, Thiyazan Alalawy, a graffiti artist from Yemen, Dima Nashawi from Lebanon, Hisham Naddaf, MENA Art Gallery through Syria Untold and Khalid Jarrar, a digital artist from Palestine.
Thursday 7 July
︶︶︶︶︶︶
↝ Words, language, a laugh

with storytelling workshop by Amanda Gielen and calligraphy workshop by Masjid and stand-up comedy (in Arabic: Kaoutar Berne, English: Délia Tou, Dutch: Alyce Sevink, French: Bénin Imfura, and the silent comedy of Mr. Beige (Barry Cullen)) and concert by Kaspy Ndia.

Friday 8 July
︶︶︶︶︶︶
↝ A stage for everyone
with storytelling workshop by Amanda Gielen, a free stage and DJ set by Didier Owdi.
Saturday 9 July
︶︶︶︶︶︶
↝ Closing ritual
met Gestures of hospitality by Espace Fxmme (Performative cooking), Closing Rituals (meet the artists of this edition of the festival), a concert by Mostafa Taleb and three dj-sets by Sawt, Tamqrant en Kamoun.
  • DAY PROGRAM

You have a free afternoon? Come on by! There will be workshops, an expo, a permanent miniature cinema, a collective loom, a drawing table, a summer bar, an art store, and tours of the building and our operations.

We offer a different workshop every day in our cozy summer school. There are several workshop types:

  1. Low-threshold introduction to Globe Aroma. These workshops are organized for groups connected to asylum, migration and reception organizations.Please contact us via amina@globearoma.be if you would like to book an introductory workshop for your group.
  2. Every day we organize a workshop in the theme of the day: from making your own oud to storytelling and a textile workshop for children.everything is free, registration is required via amina@globearoma.be (name, first name, phone number or email, title of workshop, date of workshop) or via sms/whatsapp : +32 496 10 86 57
  • EVENING PROGRAM

Every evening we program a varied and free evening program: artists in and around the Globe Aroma network will unleash novice and advanced experiments on you.

We start the evening with a well-filled stomach: the chefs from our studio offer a different menu every day at democratic prices!

In collaboration with: Lagrange Points, MAD, Beursschouwburg, Kaaitheater, BNA-BBOT, the Broad School, Underwear

IMAGE: Youssef Moukil