Summer of Globe Facebook events Youyou Group

* De Brusselse YouYou-groep verenigt zich rond de zaghareet of le youyou in het Frans. Sinds 2014 komen de vrouwen van de YouYou-groep samen, delen ze verhalen en creëren ze performances.

In de workshop bij Globe Aroma zullen Luiza Amghizar en Fleur Khani met 15 vrouwen werken rond stem, ruimtes van intimiteit voor lichaam en stem. Ze zullen zowel het interieur van Globe Aroma als de publieke ruimte verkennen en de vrouwelijke aanwezigheid vieren.

Fleur Khani is een Belgisch-Iraanse zangeres en theatermaakster. Ze maakte de voorbije jaren verschillende theaterstukken en treedt regelmatig op met haar muziekset. Sinds 2014 maakt ze deel uit van de YouYou-groep.

Luiza Amghizar is geschoold in de technieken, culturen en gebruiken van zang, actietheater en traditionele Marokkaanse gebruiken, en in improvisatie, en beoefent al vele jaren theater, film en performance op verschillende grondgebieden. Na een opleiding met een beurs van Héritage Immateriel en erkenning als ambassadrice voor haar vocale werk met de skiff en andere communicatietechnieken, is haar activiteiten zijn geconsolideerd in de professionele artistieke sector. Als performer en artieste brengt ze haar verschillende bronnen, invloeden en interesses samen en werkt ze mee aan tal van creatieve projecten, o.a. in Beursschouwburg, Kanal, Argos, CC30, La Semaine du Son, …

* The Brussels YouYou group gathers around the zaghareet or le youyou in French. Since 2014 the women of the YouYou group have been gathering, sharing stories and creating performances. In the workshop at Globe Aroma Luiza Amghizar and Fleur Khani will work with 15 women around voice, spaces of intimacy for body and voice. They will explore the interior of Globe Aroma as well as the public space and celebrate female presence.

Fleur Khani is a Belgian-Iranian singer and theatre maker. She’s made several theatre pieces in the past years and performs her music set regularly. She’s been part of the YouYou group since 2014.

Trained in the techniques, cultures and practices of singing, action theater and traditional Moroccan customs, and in improvisation, Luiza Amghizar has been practicing theater, film and performance for many years in multiple territories. After training with a grant from Héritage Immateriel and recognition as an ambassador for her vocal work with the youyou and other communication techniques, her activities have been consolidated in the professional artistic sector. As a performer and artist she brings together her various sources, influences, interests and collaborates in many creative projects, among others Beursschouwburg, Kanal, Argos, CC30, La Semaine du Son, …
______________________________________
*14:00 – 15:30 / break / 16:00 – 17:30 @Globe Aroma – Workshop/performance during 2 days / sur 2 jours / 2 dagen
Free entrance / Gratuit / Gratis
INSCRIPTION/ INSCHRIJVING: info@globearoma.be
_______________________________________
As part of: @SummerofGlobe (https://fb.me/e/1rs8G35gm)
I.s.m. / with / avec: VGC