Schermafdruk 2020-07-20 15.50.21

NL-  Body percussion workshop

Deze ritmische dans is ontstaan uit het verbod op het maken van muziek of zelfs het praten met elkaar in de mijnen. De mijnwerkers trokken dus gewoon hun rubberen laarzen aan en creëerden deze percussie dans als communicatie- en protestmiddel.

Er is geen niveau of instrument vereist en de workshop zal staand worden gegeven.

Veronica Campos is een percussioniste en straatkunst performer met een passie voor Afro-Amerikaanse muziek, ritmiek en theater. Ze speelt bij de percussiegroep Sysmo, maar coördineert ook participatieve projecten bij muziekhuis MetX. Ze leidt er o.a. de Fanfakids, doet mee met Dia de Muertos / Dans van de Quetzalcóatl en werkt met jongeren in de Marollenwijk rond slagwerk. Bij Globe Aroma deelt ze al die ervaring tijdens een initiatie percussie op 28 augustus.

⧆ De vrijdagen zijn enkel voor (zij die zich identificeren als) vrouwen en gender non-binaire personen.

Voor maximaal 8 deelnemers, voorrang gaat naar mensen van Globe Aroma. Schrijf je in door een mail te sturen naar elli.vassalou@globearoma.be.

Eng

Body Percussion Workshop

This rhythmic dance was born out of the ban on making music or even talking to each other in the mines. So the miners simply put on their rubber boots and created this percussive dance as a means of communication and protest.

No level or instrument is required and the workshop will be done standing up.

Once the score has been integrated, everyone will be able to engage in short improvisations.

Veronica Campos is a percussionist and street art performer with a passion for Afro-American music, rhythm and theatre. She plays with the percussion group Sysmo, but also coordinates participatory projects at music house MetX. She leads the Fanfakids, participates in Dia de Muertos / Dans van de Quetzalcóatl and works with young people in the Marolles neighbourhood around percussion. At Globe Aroma she shares all that experience during an initiation percussion on 28 of August.

⧆ Fridays are only for (those who identify themselves as) women and gender non-binary persons.

Maximum 8 participants, priority will be given to people from Globe Aroma. Subscribe by sending an email to elli.vassalou@globearoma.be.