Summer of Globe Facebook events Tamqrant
* Voor de afsluiting van het festival, maak plaats voor TAMQRANT en zijn Amazigh klanken!

TAMQRANT is een project van Ikram Ettarrahi, een jonge Riffijns-Belgische cross-disciplinaire kunstenaar met een achtergrond in beeldende kunst en die momenteel Autonoom Design studeert in Gent. TAMQRANT pleit voor de erkenning, zichtbaarheid en contextualisering van zowel het mondelinge als schriftelijke literaire, poëtische en muzikale erfgoed dat Amazigh-vrouwen al eeuwenlang in leven houden.

TAMQRANT wil bijdragen tot een allesomvattend archief en collectie (o.a. mixtapes) waarin verschillende bronnen, materiële en immateriële dragers van orale kennis een waardige plaats krijgen en in rekening worden gebracht bij artistieke en literaire analyses.

Door deze verbanden te leggen wil TAMQRANT het leven van hun voormoeders begrijpen, aangezien veel van de verhalen, gevoelens en drijfveren van hun verzet in lyriek en ritme werden gevat.

** For the closing of the festival: TAMQRANT and its Amazigh sounds!

TAMQRANT is a project currently managed by Ikram Ettarrahi, a young Riffian-Belgian cross-disciplinary artist with a background in visual arts and currently studying Autonomous Design in Ghent.

TAMQRANT advocates for the recognition, visibility, and contextualism of both oral and written literary, poetic, and musical heritage that Amazigh women have kept alive for centuries.

TAMQRANT wants to contribute to a comprehensive archive and collection (e.g. mixtapes) in which different sources, material and immaterial carriers of oral knowledge are given a dignified place and are taken into account for artistic and literary analyses.

By making these connections, TAMQRANT seeks to historicize and understand the lives of their foremothers, as many of the stories, feelings and drive of their resistance were captured in lyricism and rhythm.

_____________________________________
*20:30 @Globe Aroma
Free entrance / Gratuit / Gratis
_______________________________________
As part of: @SummerofGlobe (https://fb.me/e/1rs8G35gm)
I.s.m. / with / avec: VGC