Website banners espace Fxmme - textile workshop new

Sinds oktober werkt Espace Fxmme aan de laatste iteratie van het traject rond verschillende technieken van textielontwerp (Weven, Batik, Borduren en meer), met als doel zachtere vaten van gastvrijheid te creëren voor de gemeenschap van Globe Aroma.

Op 23 december werken Salomé Grdzelischvili en Espace Fxmme verder aan borduren.

Borduren is in Afghanistan en Zuid-Iran een van de belangrijkste kunstvormen. Vooral vrouwen leren deze kunst van hun moeders en geven ze door aan de volgende generatie. Zij borduren verschillende stukken stof om hun huizen te versieren en kleding te ontwerpen. Elk kind dat in Afghanistan wordt geboren, bezit borduurwerk dat hen door vrouwelijke familieleden wordt geschonken. In Afghanistan wordt borduren ook op scholen aan meisjes onderwezen. In de afgelopen decennia hebben veel modeontwerpers zich laten inspireren door deze regionale borduurtechnieken en ze toegepast in hun ontwerpen.

Salomé Grdzelischvili werkt met natuurlijke en geverfde wol, het is voor haar een zeer aangenaam werk, als een therapie. Van deze natuurlijke stof kan men bijna alles maken wat met textiel te maken heeft. De techniek van het vilten en weven van kleden en tapijten heeft zij zich in haar geboorteland Georgië eigen gemaakt. Haar droom is om haar eigen kleine werkplaats te openen waar zij haar kunstwerken, wandtapijten, tapijten en andere decoraties kan assembleren, evenals andere ontwerpen en accessoires.

JOIN US

Het Espace Fxmme platform is geen vaste groep mensen en het staat ALTIJD open voor nieuwe deelnemers in elke stap van de weg, dus aarzel niet om je bij ons aan te sluiten als je je op elk moment identificeert als een vrouw of een niet-binaire persoon.

Neem contact op met elli.vassalou@globearoma.be, 0489378481 (per telefoon, telegram of Whatsapp) of kom langs bij Globe Aroma om ons te ontmoeten en met ons te praten.

  • Espace Fxmme – Womxn Space, opgericht kort voor de pandemie, is een time-based ruimte die elke donderdag plaatsvindt bij Globe Aroma. Het is een platform voor vrouwelijke/ non-binaire kunstenaars en creatieven om een veiliger plek te creëren in een omgeving die voorheen werd gedomineerd door mannelijke aanwezigheid.

EN

From October onwards, Espace Fxmme is going to work on the last iteration of the trajectory based around different techniques of textiles design. (Weaving, Batik, Embroidery and more). Aiming to create softer vessels of hospitality for the community of Globe Aroma. 

On December 23rd, Salomé Grdzelischvili and Espace Fxmme continue to work on embroidery.

Embroidery in Afghanistan and southern Iran has been one of the important art forms. Women, mainly, learn this art from their mothers and pass it on to the next generation. They embroider different pieces of fabrics to decorate their homes and design clothes. Every child born in Afghanistan possess pieces of embroidery which are giftedto them by female relatives. In Afghanistan embroidery is also taught in schools to girls students. In recent decades, many fashion designers have inspired and applied these regional embroidery techniques to their designs.

Salomé Grdzelischvili works on natural and dyed wool, it is a very
pleasant work for her, like a therapy. From this natural fabric one can make almost everything that is related to textiles. She has mastered the technique of felt and weaving rugs and carpets in her home country Georgia. Her dream is to open her own small workshop where she can assemble her artworks, wall panos, carpets and any other decor, as well as other designs and accessories.

JOIN US


Espace Fxmme platform is not a fixed group of people and it is ALWAYS open to new participants in every step of the way, so do not hesitate to join us if you identify as a woman or a non binary person at any moment.

Please contact elli.vassalou@globearoma.be, 0489378481 (by phone, telegram or Whatsapp)or pass by Globe Aroma to meet and talk to us.

  • Espace Fxmme – Womxn Space, created shortlybefore the pandemic, is a time-based space that takes place every Thursday at Globe Aroma. It is a platform for female/non-binary artists and creatives to establish a safer space in an environment previously dominated by male presence. This day only fxmme and non-binary artists are allowed to make use of the space. Exceptionally the rehearsal space and media lab can be booked for fxmme and non-binary led groups and collectives.