banner BGW 2023

Egoo Dallas, Mirra Markhaeva, Nastasya Kharytonova, Youssef Moukil, vier van de kunstenaars die actief zijn in de artistieke werkruimte van Globe Aroma, zullen hun werk tonen in het kader van Brussels Gallery Weekend.

Opening op 7 september om 17u
Bezoek met de kunstenaars: 9 september, tussen 15 en 16 uur.

* Met zijn tentoonstelling ‘Only The Lord Knows’ presenteert de Georgische kunstenaar Egoo Dallas een selectie van recente werken uit zijn series ‘Crosses’ en ‘Icons’. Het werk van Egoo Dallas doet denken aan het orthodoxe geloof waarin hij opgroeide, en wordt gekenmerkt door de terugkerende aanwezigheid van Jezus en andere christelijke figuren. Het werk van Egoo Dallas mengt spiritualiteit en sociale kwesties, en richt zich in het bijzonder op de strijd en trots van queer gemeenschappen.

* Onder het russische imperialisme zijn veel van de inheemse volkeren van het Euraziatische continent verdwenen en velen zijn in gevaar. Het Russische kolonialisme vervangt de lokale geloofsovertuigingen, talen, gewoonten en levenswijzen, maar de mensen zijn er nog, ze beschouwen wat overblijft als waardevol en werken hard aan het herstel van hun eigen culturen, waarvan ze zijn vervreemd. ‘Assimilated’, door Mirra Markhaeva, is een poging van een geassimileerde inboorling om haar bedreigde cultuur terug te halen, door herinneringen, geuren, smaken en beelden uit het verleden te verzamelen met als doel het gevoel erbij te horen te versterken.

* ‘Rada. Ukrainian Sun’ van Nastasya Kharitonova ontvouwt zich voor de ogen van de kijker bijna als een 10 meter lang fresco, vervaagt de grenzen tussen figuratie en abstractie en vertelt een mysterieus verhaal. Of liever gezegd, meerdere verhalen: dat van haarzelf, dat van haar hond, dat van het land dat ze achterliet, de zoete herinneringen aan haar kindertijd, maar ook verhalen van het heden. Een reeks verontrustende werken die een wereld materialiseren waarin dromen, nachtmerries, herinneringen en realiteit één zijn.

* Youssef Moukil presenteert een selectie van zijn sculpturen. Moukil begon op zevenjarige leeftijd met draad te ‘spelen’ om zijn eigen speelgoed te maken. Vandaag de dag blijft Youssef zijn omgeving observeren en transformeert hij mensen, dieren en objecten in wezens van draad. In Moukil handen wordt draad katoendraad waarmee hij breit, naait en borduurt, hoewel zijn gereedschap handschoenen, tangen en knijptangen zijn.