SOG facebook days week 2-4

~ Een podium voor iedereen

Locatie: Globe Aroma 

◠◡◠◡◠ DAGSCHEMA ◠◡◠◡◠
15u ↝ Workshop ‘Public Speech’ door Amanda Gielen
15u ↝ Workshop ‘Mixing Languages’ door Fareed Aziz en Mirra Markhaeva
18-20u ↝ Globe Aroma’s resto door Barry Boubacar
19u ↝ Free stage (inschrijving hier)
22u ↝ Didier Owdi (DJ-Set)

DAGPROGRAMMA IN GLOBE AROMA

We zetten vandaag om 15u het tweede deel van de storytelling workshop met Amanda Gielen verder. Het tweede deel van de workshop is gewijd aan de mondelinge presentatie voor een publiek. In deze workshop leer je alle technieken die je nodig hebt om kalm je stem te gebruiken en je lichaam te bewegen zodat mensen echt luisteren naar wat je te zeggen hebt, ongeacht of je al in het openbaar gesproken hebt of geboren bent onder de spotlights. Je maakt kennis met ademhalingstechnieken, lichaamshouding, …
Deze workshop is gratis, inschrijven verplicht via amina@globearoma.be (naam, voornaam, telefoonnummer of email, titel workshop, datum van de workshop) of via sms/whatsapp : +32 496 10 86 57.

Tegelijkertijd vindt er ook een andere workshop plaats met kunstenaars Fareed Aziz en Mirra Markhaeva die momenteel een expo in Zinnema (Ghurba) hebben, rond taal. Een maand lang werkten Mirra en Fareed samen terwijl ze alleen hun eigen moedertaal met elkaar spraken: in het Arabisch en in het Buryat. In deze tentoonstelling zie je het resultaat van dit proces, waarbij de kunstenaars je uitnodigen om dichterbij te komen. Kom dichter bij verzamelingen van oude en nieuwe herinneringen, die ze samen hebben gecreëerd. Deze workshop organiseren we voor groepen verbonden aan asiel-, migratie-, en opvangorganisaties.Neem contact op via amina@globearoma.be als jij graag voor jouw groep de workshop reserveert.

Voor de catering van deze dag gaat onze huiskok Boubacar Barry, Mafa bereiden, een Guinees gerecht van kip uit de oven met pindasaus en gebakken banaan, samen met een vegetarische optie.

Het avond open mike programma is het moment waarop de artiesten uit de gemeenschap van Globe Aroma hun melodieën, liedjes, woorden, etc. kunnen delen met het publiek. Van 7 tot 10 uur ’s avonds is het open mike programma een korte periode om alle artiesten van Globe Aroma op te nemen, daarom is inschrijven verplicht.

Het laatste deel van de dag is met Didier Owdi (aka Omar Diallo – DJ-set). Hij zal het gratis podium laten vibreren tot 1 uur ’s nachts.

EN

Location: Globe Aroma

◠◡◡◠ DAILY SCHEDULE ◠◡◠◠◡◠
3 pm ↝ Workshop ‘Public Speech’ by Amanda Gielen
3 pm ↝ Workshop ‘Mixing Languages’ by Fareed Aziz and Mirra Markhaeva
6-8 pm ↝ Globe Aroma’s resto by Barry Boubacar
7pm ↝ Free stage (register here)
10pm ↝ Didier Owdi (DJ-Set)

DAY PROGRAM IN GLOBE AROMA

The day of Free Stage is the day during which we continue the second part of the storytelling workshop with Amanda Gielen. The second part of the workshop is devoted for the vocal presentation and public speech. In this workshop, you’ll learn all the techniques you need to calm your mind, use your voice and move your body so people really listen to what you have to say, no matter if you’ve never spoken publicly before or you were born under the spotlights. You will be introduced to some breath techniques, body posture, etc that will guide you to find and develop public speaking skills. This is free, registration is required via amina@globearoma.be (name, first name, phone number or email, title of workshop, date of workshop) or via sms/whatsapp : +32 496 10 86 57

At the same time, another workshop is taking place with artists Fareed Aziz and Mirra Markhaeva who currently have an expo in Zinnema (Ghurba), around language. For a month Mirra and Fareed worked together while speaking only their own mother tongue to each other: in Arabic and in Buryat. In this exhibition you will see the result of this process, where the artists invite you to come closer. Come closer to collections of old and new memories, which they created together. We organize this workshop for groups connected to asylum, migration and reception organizations.contact amina@globearoma.be if you would like to reserve the workshop for your group.

Today, Baary Boubacar is going to prepare Mafa, a Guinean plate of chicken in the oven with peanuts sauce and fried banana, along with a vegetarian  option.

The evening open mike program is the moment where the artists from the community of Globe Aroma can share with the public their melodies, songs, words, etc.

From 7 to 10 pm open mike program is a short period to include all the artists of Globe Aroma, therefore, inscription is mandatory.

The last part of the day is with Didier Owdi  (aka Omar Diallo – DJ-set). He will vibrate the free stage until 1am.