puissantes

 “Puissant·es” is een boeiend toneelstuk dat de uitdaging aangaat van het omgaan met boosheid in een samenleving waar geweld vaak wordt goedgepraat en verzet veroordeeld. Geïnspireerd door echte feministische activisten en gesprekken met jongeren, volgt het toneelstuk drie moderne heldinnen terwijl ze sociale onrechtvaardigheden confronteren. Samen besluiten ze actie te ondernemen door hun onenigheid illegaal te uiten op stadsmuren. Gestimuleerd door een gemeenschap, dagen ze moedig onderdrukking uit, herstellen ze hun autonomie en vinden ze vreugde in hun strijd. Door krachtige optredens en evocatieve beelden nodigt “Puissant·es” het publiek van alle leeftijden uit om maatschappelijke normen te heroverwegen en het verlangen naar vrijheid en zelfbeschikking te herontdekken.

We verzamelen met de groep om 18.00 uur bij Globe Aroma.

Geïnteresseerd ? Contacteer Gladys: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be