Elyne Legarnisson, (Un)balance 1
Elyne Legarnisson, (Un)balance 3 (1)

NL

Op 10 juni gaat Art For All naar Tell all the truth but tell it slant.

Tell All The Truth But Tell It Slant — is een tentoonstelling die het concept waarheid en de constructie van kennis onderzoekt, via de relatie tussen kunst, technologie, wetenschap en maatschappij. De titel verwijst naar het gelijknamige gedicht van Emily Dickinson, waarin de dichteres ons uitnodigt om radicaal eerlijk te zijn, maar ook om de waarheid indirect te vertellen en te verdraaien zodat ze niet choqueert of overweldigt.

In de tentoonstelling vind je zowel werken van kunstenaars als van een aantal deskundigen uit verschillende vakgebieden. Zij bieden het publiek reflecties, inzichten en overwegingen vanuit de meest uiteenlopende perspectieven van de hedendaagse samenleving en proberen een aantal vragen te beantwoorden.

We spreken met de groep af aan Globe Aroma om 14u.

Interesse? Neem contact met Amina: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be